Edytowanie właściwości obszaru

Przy wykonywaniu automatycznej analizy dokumentu program ABBYY FineReader wykrywa na stronach dokumentu różne typy obszarów, takie jak Tabela, Obraz, Tekst, i Kod kreskowy. Program dokonuje także analizy struktury dokumentu i rozpoznaje tytuł oraz inne elementy układu, takie jak nagłówki, stopki czy podpisy.

Istnieje możliwość ręcznej zmiany błędnie określonych właściwości niektórych obszarów typu Tekst i Tabela.

  1. Wybierz obszar w oknie Obraz lub Powiększenie, aby wyświetlić jego właściwości w oknie Właściwości obszaru. W oknie tym wyświetlane są następujące właściwości, które można zmieniać:
  2. Pamiętaj, aby po wprowadzeniu żądanych zmian ponownie wykonać rozpoznawanie dokumentu, aby zmiany wprowadzone w danych obszarach pojawiły się w rozpoznanym tekście.

Więcej informacji o obszarach znajduje się w temacie: Edytowanie obszarów.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.