Obsługiwane formaty dokumentów

Poniższa tabela zawiera listę formatów plikó obsługiwanych przez program ABBYY FineReader 14.

Format Rozszerzenie pliku Formaty wejściowe
Edytora OCR
Formaty wejściowe
Edytora PDF / programu ABBYY Porównaj dokumenty
Formaty zapisu
Dokument PDF *.pdf + + +
Edytowalne formaty tekstowe
Dokument Microsoft Word *.doc, *.docx - + +
Skoroszyt programu Microsoft Excel 97–2003 *.xls, *.xlsx - + +
Prezentacja programu Microsoft PowerPoint *.pptx - + +
*.ppt - + -
Rysunek programu Microsoft Visio *.vsd, *.vsdx - + / - -
Dokument HTML *.htm, *.html - + +
Rich Text Format *.rtf - + +
Dokument tekstowy *.txt - + +
Plik wartości rozdzielanych przecinkami programu Microsoft Office Excel *.csv - - +
OpenDocument Text *.odt - + +
*.ods - + -
*.odp - + -
Dokument FB2 *.fb2 - - +
Dokument EPUB *.epub - - +
Formaty nieedytowalne
XPS (wymaga bibliotek Microsoft .NET Framework 4) *.xps + + -
Dokument DjVu *.djvu, *.djv + + +
Obrazy
JPEG *.jpg, *.jpeg + + +
JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf, *.jpx, *.jpc + + +
PNG *.png + + +
TIFF *.tiff, *.tif + + +
BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +
GIF *.gif + + -
JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +
PCX *.dcx, *.pcx + + +

Aby móc edytować tekst w określonym formacie, należy mieć zainstalowaną na komputerze odpowiednią wersję programu Microsoft Office lub Apache OpenOffice.

Program ABBYY Porównaj dokumenty zapisuje wyniki w następujących formatach:

  • Dokumenty PDF (*.pdf)
    Aby przeglądać pliki PDF, należy zainstalować na komputerze przeglądarkę tego typu plików. Aby wyświetlić listę różnic, otwórz okienko Komentarze.
  • Dokument Microsoft Word (*.docx)

Jeśli metadane dokumentu zawierają informacje na temat zgodności ze standardem PDF/A lub PDF/UA, będzie to widoczne w oknie Właściwości dokumentu.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.