Wyświetlanie wyników porównywania

Wykryte różnice program oznacza w obu tekstach i dodatkowo wyświetla na osobnej liście w okienku po prawej stronie.

Program ABBYY Porównaj dokumenty potrafi wykryć następujące rodzaje różnic:

Każdy element na liście różnic zawiera usunięty, wstawiony lub zmieniony fragment tekstu oraz numery stron, na których tekst ten występuje w każdym dokumencie. Aby skopiować różnicę do schowka, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i kliknij Kopiuj różnicę w menu skrótów lub zaznacz ją i kliknij Edytuj > Kopiuj różnicę.

Jeśli uległ zmianie jakiś fragment tekstu, w okienku po prawej stronie zostanie pokazana zarówno stara jak i nowa wersja tego fragmentu.

Liczba wykrytych zmian jest wyświetlona w dwóch miejscach:

 • Na czerwonym pasku, który pojawia się u góry obszaru wyświetlania po zakończeniu porównywania dokumentów:
 • Obok tytułu zakładki RÓŻNICE okienka po prawej stronie: .

Po zaznaczeniu różnicy na zakładce RÓŻNICE zmieniony tekst zostanie wyświetlony w obu dokumentach jeden obok drugiego.

Aby przejrzeć różnice, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij różnicę w jednym z dwóch dokumentów.
 • Skorzystaj ze skrótów klawiszowych: Ctrl+Strzałka w prawo/Ctrl+Strzałka w lewo.
 • Użyj przycisków i na zakładce RÓŻNICE.
 • Kliknij Porównaj i kliknij Następna różnica lub Poprzednia różnica.

Możesz też równocześnie przewijać obie wersje, aby obejrzeć zmiany w widoku „Okna sąsiadujące”.
Równoczesne przewijanie jest domyślnie włączone. Aby je wyłączyć, kliknij Dopasuj do szerokości na zakładce Widok i zdejmij zaznaczenie opcji Synchronizuj przewijanie lub kliknij prawym przyciskiem myszy dokument i wyłącz opcję Synchronizuj przewijanie w menu skrótów albo kliknij przycisk nad jednym z dokumentów.

Grupowanie różnic

Program ABBYY Porównaj dokumenty grupuje wykryte różnice, aby można było pominąć nieistotne zmiany i skupić się na ważnych modyfikacjach.

Wykryte różnice można zaliczyć do jednej z trzech grup:

 • Tekst treści
  Ta grupa obejmuje istotne różnice znalezione w tekście treści obu dokumentów.
 • Nagłówki i stopki
  Ta grupa obejmuje różnice w nagłówkach i stopkach między dwoma dokumentami (np. różnice w numeracji stron).
 • Numeracja
  Ta gruba obejmuje różnice dotyczące liczb znajdujących się w obu dokumentach, np. w numeracji list.

Aby wyłączyć grupowanie różnic, kliknij przycisk na pasku narzędzi RÓŻNICE w okienku po prawej stronie.

Aby usunąć różnicę z listy, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij przycisk na zakładce RÓŻNICE.
 • Kliknij różnicę prawym przyciskiem myszy i kliknij Ignoruj różnicę w menu skrótów.

Aby usunąć kilka różnic na raz, zaznacz je, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.

Różnice usunięte z listy nie zostaną uwzględnione w raporcie z porównywania.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.