Интеграция с Microsoft SharePoint

ABBYY FineReader Ви позволява да отваряте, редактирате и записвате файлове, записани в библиотеки с документи в Microsoft SharePoint.

За да обработите PDF документ, записан на Microsoft SharePoint Server:

 1. Отворете PDF документа в редактора за PDF на ABBYY FineReader.
 2. Извлечете документа, за да попречите на други потребители да го променят. За целта щракнете върху Файл > SharePoint® > Извличане.
  Ако документът вече е бил извлечен от друг потребител, запишете копие на документа на Вашия компютър.
 3. Редактирайте PDF документа.
  За повече информация за работа с PDF документи в редактора за PDF вижте Работа с PDF документи.
 4. Върнете документа, за да могат останалите потребители да видят промените Ви. За целта щракнете върху Файл > SharePoint® > Регистриране....
  Ако не искате да запишете промените на сървъра, щракнете върху Отхвърляне на извличането....
 5. В отворилия се диалогов прозорец изберете Тип версия на документа, ако на сървъра е разрешен контрол на версията и въведете коментара си.
  Изберете опцията Запазете документа извлечен, след като върнете обратно текущата версия, ако искате да качите всички промени на сървъра без вкарване на документа обратно.
 6. Щракнете върху Вкарване.

За да интегрирате ABBYY FineReader с SharePoint, инсталиран на Microsoft Windows Server® 2012/2008, трябва да инсталирате компонента Работа с работния плот (компонент):

 1. Щракнете върху Старт > Административни инструменти > Диспечер на сървъра.
 2. В Диспечер на сървъра щракнете върху Управление > Добавяне на роли и функции.
 3. Разделът Съветник за добавяне на роли и функции ще се отвори.
 4. В Функции изберете елемента Работа с работния плот от падащия списък Потребителски интерфейси и инфраструктура.
 5. В отворилия се диалогов прозорец щракнете върху Добавяне на функции.
 6. В Съветник за добавяне на роли и функции щракнете върху Напред > Инсталиране.
 7. След като компонентът е инсталиран, щракнете върху Затваряне.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.