Редактиране на свойства на област

Когато извършвате автоматичен анализ на документ, ABBYY FineReader определя различни видове области в страниците на документа, като Таблица, Изображение, Текст и Баркод. Програмата анализира също и структурата на документа и определя заглавията и другите елементи на оформлението като горни и долни колонтитули, заглавия на изображения и диаграми.

Можете ръчно да промените неправилно дефинираните свойства в някои области с Текст и Таблица.

  1. Изберете област в панела Изображение или Мащабиране, за да се покажат свойствата й в панела Свойства на областта. В този панел се показват следните редактируеми свойства:
  2. След като направите желаните промени, не забравяйте да разпознаете документа отново, за да може направените от Вас промени в областите да бъдат отразени в разпознатия текст.

За да научите повече за областите, вижте Редактиране на области.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.