Копиране на съдържание от PDF документи

Редакторът за PDF Ви позволява да копирате текст, изображения и таблици от PDF документи в други приложения. Тези функции могат да се използват в PDF документи от всякакъв тип, дори тези, които съдържат само сканирани копия.

За да копирате текст, изпълнете следните стъпки:

 1. Изберете текста, който искате да копирате.
 2. Щракнете с десния бутон върху избрания текст и после върху Копиране на текст в контекстното меню или щракнете върху една от иконите от изскачащата лента с инструменти, която се появява над текста.

 1. Поставете текста в желаното приложение.

За да копирате текст от страница, която вече има текстов слой (независимо дали оригинален или създаден от процеса за разпознаване във фонов режим), изберете текста, щракнете с десен бутон върху него и после върху Копиране на текст в контекстното меню.

За да копирате таблица, изпълнете следните стъпки:

 1. Изберете таблицата, която искате да копирате.
 2. Щракнете с десния бутон върху избраната таблица и после върху Копиране на таблица в контекстното меню или щракнете върху една от иконите от изскачащата лента с инструменти, която се появява над таблицата.
  Можете да използвате изскачащата лента с инструменти, която се появява над таблицата, за да редактирате таблицата, преди да я копирате. Можете да добавите вертикални и хоризонтални разделители към таблицата, да премахнете разделители и да разделите или да комбинирате клетки.

  Никакви промени няма да бъдат направени в таблицата в оригиналния файл.
  След редактиране на таблицата щракнете върху Копиране на таблица отново.
 3. Поставете таблицата в желаното приложение.

Ако копираното съдържание се различава значително от оригиналния документ:

 • Ако документът няма текстов слой, проверете дали са избрани правилните Езици за OCR.
 • Ако страницата със съдържанието, което искате да копирате, е с лошо качество на текстовия слой, сменете го с нов.

Сега опитайте да копирате съдържанието отново.

Изпълнете следните стъпки, за да копирате фрагмент от страницата като изображение:

 1. Изберете областта, която искате да копирате.
 2. Щракнете с десния бутон върху избраната област и после върху Копиране на изображение в контекстното меню или щракнете върху една от иконите от изскачащата лента с инструменти, която се появява над областта. Ако избраната област съдържа текст, той няма да бъде разпознат и ще се копира като част от изображението.
 3. Поставете изображението в желаното приложение.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.