Поддържани формати на документи

Таблицата по-долу показва списък с поддържаните от ABBYY FineReader 14 формати.

Формат Разширение на файл Входни формати
за редактора за OCR
Входни формати
за редактора за PDF / за ABBYY Сравняване на документи
Формати за запис
PDF документ *.pdf + + +
Редактируеми текстови формати
Документ на Microsoft Word *.doc, *.docx - + +
Работна книга на Microsoft Excel 97-2003 *.xls, *.xlsx - + +
Презентация на Microsoft PowerPoint *.pptx - + +
*.ppt - + -
Чертеж на Microsoft Visio *.vsd, *.vsdx - + / - -
HTML документ *.htm, *.html - + +
RTF формат *.rtf - + +
Текстов документ *.txt - + +
Файл, съдържащ стойности, разделени със запетая, на Microsoft Excel *.csv - - +
OpenDocument текст *.odt - + +
*.ods - + -
*.odp - + -
FB2 документ *.fb2 - - +
EPUB документ *.epub - - +
Нередактируеми формати
XPS (изисква Microsoft .NET Framework 4) *.xps + + -
DjVu документ *.djvu, *.djv + + +
Изображения
JPEG *.jpg, *.jpeg + + +
JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf, *.jpx, *.jpc + + +
PNG *.png + + +
TIFF *.tiff, *.tif + + +
BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +
GIF *.gif + + -
JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +
PCX *.dcx, *.pcx + + +

За да можете да редактирате текстове в конкретен формат, трябва да имате инсталирана съответната версия на Microsoft Office или Apache OpenOffice на Вашия компютър.

ABBYY Сравняване на документи може да записва резултатите от сравнението в следните формати:

  • PDF документ (*.pdf)
    За да преглеждате PDF файлове, трябва да имате приложение за преглеждане на PDF файлове, инсталирано на Вашия компютър. За да видите списъка с разликите, отворете панела Коментари.
  • Microsoft Word документ (*.docx)

Ако метаданните на документа съдържат информация за съвместимост със стандарта PDF/A или PDF/UA, това ще бъде показано в прозореца Свойства на документ.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.