Редактиране на таблици

Можете да редактирате разпознати таблици в панела Текст. Налице са следните команди:

 • Обединяване на клетки от таблица
  Използвайте мишката, за да изберете клетките на таблицата, които да бъдат обединени, и щракнете върху Зона > Обедини клетки на таблица.
 • Разделяне на клетки на таблица
  Щракнете върху клетка от таблицата, която искате да бъде разделена, след което върху Зона > Раздели клетки на таблица.
  Тази команда може да се приложи само към клетки от таблица, които по-рано са били обединени.
 • Обединяване на редове от таблица
  Използвайте мишката, за да изберете клетките на таблицата, които да бъдат обединени, и щракнете върху Зона > Обедини редове от таблица.
 • Изтриване на съдържание на клетки
  Изберете клетка или клетки, чието съдържание искате да изтриете, и натиснете клавиша Изтриване.

По подразбиране инструментите за редактиране на таблица не се показват в лентата с инструменти. Можете да добавите инструментите за редактиране на таблици в лентата с инструменти в диалоговия прозорец Персонализирайте ленти с инструменти и икони за пряк достъп (щракнете върху Изглед > Ленти с инструменти > Персонализиране..., за да отворите този диалогов прозорец).

За подробни инструкции как да добавяте бутони в лентите с инструменти вижте Ленти с инструменти.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.