Ако е използван неправилен шрифт или някои символи са заменени с ? или □

Ако видите ? или □ вместо букви в панела Текст, проверете дали шрифтовете, избрани за показване на разпознатия текст, съдържат всички знаци, използвани в текста.

Вижте също: Необходими шрифтове.

Можете да промените шрифта на разпознат текст, без отново да стартирате процеса на разпознаване.

За да промените шрифта на кратък документ:

  1. Изберете фрагмент от текста, в който някои знаци са с грешния шрифт.
  2. Щракнете с десния бутон върху селекцията и после върху Свойства в контекстното меню.
  3. Изберете желания шрифт от падащия списък Шрифт в панела Свойства на текста. Шрифтът в избрания фрагмент от текста ще се промени в съответствие с избора.

За да промените шрифта на дълъг документ, в който са използвани стилове:

  1. Щракнете върху Инструменти > Редактор на стил....
  2. В диалоговия прозорец Редактор на стил изберете стила, който искате да редактирате, и променете шрифта му.
  3. Щракнете върху OK. Шрифтът във всички текстови фрагмени, използващи този стил, ще се променят съответно.

Ако документ в OCR проект е бил разпознат или редактиран на друг компютър, текстът в документа може да се показва неправилно на Вашия компютър. В такъв случай се уверете, че всички шрифтове, използвани в OCR проекта, са инсталирани на Вашия компютър.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.