Добавяне на горни и долни колонтитули

Редакторът за PDF Ви дава възможност да добавяте горни и долни колонтитули към страници в PDF документи. Горните и долните колонтитули представляват повтарящ се текст в горната и долната част на страниците, където можете да поставяте номера на страниците, името на автора, датата и часа на създаване или Бейтс номера, които могат да се използват за индексиране на документа.

За да добавите горен или долен колонтитул към документа:

  1. Щракнете върху бутона .
  2. Изберете желания тип горен или долен колонтитул от падащото меню.

Създаване на горни/долни колонтитули...

Редактиране на горни/долни колонтитули...

Изтриване на горен/долен колонтитул от списъка...

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.