Разпознаване във фонов режим

Редакторът за PDF Ви позволява да търсите и да копирате текст и снимки в PDF документи без текстов слой, например в сканирани документи и документи, създадени от файлове с изображения. Това е възможно благодарение на процеса за разпознаване, който работи във фонов режим.

Разпознаването във фонов режим е разрешено по подразбиране и започва автоматично, когато отворите PDF документ.

Процесът на разпознаване във фонов режим не променя съдържанието на PDF файла. Вместо това той добавя временен текстов слой, който не е наличен, ако отворите документа в други приложения.

Ако искате да има възможност за търсене в документа в други приложения, трябва да запишете текстовия слой, създаден от процеса за разпознаване във фонов режим. За целта щракнете върху Файл > Разпознаване на документ > Разпознаване на документ... Вижте също: Разпознаване на текст.

Важно! Ако функциите за търсене или копиране не работят правилно, проверете дали са избрани правилните езици за разпознаване за документа. Вижте също: Характеристики на документа, които да се вземат предвид преди разпознаване.

За да забраните разпознаването във фонов режим, изчистете опцията Активирайте фоновото разпознаване в редактора за PDF в групата опции Опции.

Процесът на разпознаване във фонов режим не може да се стартира на компютри с едноядрени процесори.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.