Prispôsobenie pracovnej plochy

 • Nepoužívané tably môžete dočasne skryť. Tably zobrazíte/skryjete pomocou ponuky Zobraziť alebo klávesových skratiek:
  • F5 pre okno Strany
  • F6  pre okno Snímka
  • F7  pre okná Snímka a Text
  • F8 pre okno Text
  • Ctrl+F5 pre okno Priblíženie
 • Veľkosť okna môžete zmeniť ťahaním aktívnych rohov okna myšou.
 • Môžete takisto zmeniť polohu okien Strany a Priblíženie. Použite príkazy v ponuke Zobraziť alebo v ponuke skratiek okna.
 • Môžete prispôsobiť zobrazenie výstrah a chybových hlásení počas svojej práce s programom. Príkazom Zobraziť okno Upozornenia v ponuke Zobraziť sa zapína a vypína zobrazenie okna upozornení a chýb.
 • Tablu Vlastnosti v oknách Snímka alebo Text zobrazíte alebo skryjete tak, že kdekoľvek v okne kliknete pravým tlačidlom myši a potom kliknete v kontextovej ponuke na  Vlastnosti. Alternatívne môžete kliknúť na alebo v spodnej časti týchto okien.
 • Nastavenia niektorých okien si môžete prispôsobiť na karte Zobraziť v dialógovom okne Možnosti.

Všetky strany dokumentu sa zobrazujú v okne Strany. K dispozícii sú dva náhľady stránky. Ak chcete zmeniť aktuálne zobrazenie strany, postupujte jedným z týchto spôsobov:

 • V okne Strany kliknite na tlačidlo alebo na paneli nástrojov.
 • V ponuke Zobraziť kliknite na Okno Strany a potom kliknite na Miniatúry alebo na Podrobnosti.
 • Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v okne Strany, kliknite na Okno Strany... v kontextovej ponuke a potom kliknite na Miniatúry alebo na Podrobnosti.
 • Kliknite na Nástroje > Možnosti… a otvorí sa dialógové okno Možnosti, kliknite na kartu Zobraziť a potom kliknite na Miniatúry alebo na Podrobnosti v okne Strany.

Stranu otvoríte tak, že v okne Strany kliknete na jej miniatúru (v režime Miniatúry) alebo dvakrát kliknete na jej číslo (režim Podrobnosti). V okne Snímka uvidíte snímku strany a v okne Text sa zobrazí výsledok rozpoznávania (ak bol dokument už rozpoznaný).

Viac informácií v častiach:

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.