Integracja z Eksploratorem Windows

Program ABBYY FineReader integruje się z Eksploratorem Windows. Dzięki temu polecenia programu ABBYY FineReader są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku obsługiwanych formatów umożliwiając wygodne otwieranie i edytowanie dokumentów PDF, rozpoznawanie obrazów, konwertowanie plików, łączenie wielu plików w jeden dokument PDF oraz porównywanie plików.

Aby otworzyć i przetworzyć dokument PDF bezpośrednio z poziomu Eksploratora Windows:

 1. W oknie Eksploratora Windows zaznacz jeden lub więcej plików PDF.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone pliki i wybierz jedno z następujących poleceń:
  • Edytuj w programie ABBYY FineReader 14 otwiera pliki PDF w Edytorze PDF
   Więcej informacji na temat pracy z dokumentami PDF w Edytorze PDF znajduje się w sekcji Praca z dokumentami PDF.
  • Konwertuj za pomocą programu ABBYY FineReader 14 — konwertuje pliki PDF na różne formaty:
   • Konwertuj na dokument PDF z możliwością przeszukiwania
   • Konwertuj na plik PDF zawierający tylko obrazy
   • Konwertuj na dokument programu Microsoft Word
   • Konwertuj na dokument programu Microsoft Excel
   • Konwertuj na inny format
  • Otwórz w edytorze OCR otwiera pliki PDF w Edytorze OCR.
   Więcej informacji na temat pracy z Edytorem OCR znajduje się w sekcji Praca z edytorem OCR.
   Jeśli w Eksploratorze Windows zostanie zaznaczonych wiele plików, kliknięcie opcji Konwertuj za pomocą programu ABBYY FineReader 14 w menu skrótów spowoduje otwarcie okna Nowe zadanie. Więcej informacji na temat dostępnych ustawień konwersji znajduje się w sekcjach Tworzenie dokumentów PDF, Tworzenie dokumentów Microsoft Word, Tworzenie dokumentów Microsoft Excel oraz Inne formaty.
  • Porównaj z... otwiera pliki PDF w aplikacji ABBYY Porównaj dokumenty.
   Więcej informacji na temat porównywania dokumentów znajduje się w sekcji ABBYY Porównaj dokumenty.
  • Połącz w jeden dokument PDF... łączy wiele plików w jeden dokument PDF.
  • Porównaj dokumenty... porównuje dwie wersje tego samego dokumentu.

Aby przetworzyć pliki w edytowalnym formacie bezpośrednio z Eksploratora Windows:

 1. W oknie Eksploratora Windows zaznacz jeden lub więcej plików w edytowalnych formatach.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone pliki i wybierz jedno z następujących poleceń:
  • Konwertuj na PDF... konwertuje pliki na format PDF.
   Przy tworzeniu dokumentów PDF z plików Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint program ABBYY FineReader zachowuje strukturę oryginału oraz wszystkie zakładki i hiperłącza.
  • Konwertuj na PDF i wyślij... konwertuje pliki na format PDF i dołącza je do wiadomości e-mail.
  • Porównaj z... otwiera pliki PDF w aplikacji ABBYY Porównaj dokumenty.
  • Połącz w jeden dokument PDF... łączy wiele plików w jeden dokument PDF.
  • Porównaj dokumenty... porównuje dwie wersje tego samego dokumentu.

Aby przetworzyć pliki obrazów bezpośrednio z okna Eksploratora Windows:

 1. W oknie Eksploratora Windows zaznacz jeden lub więcej plików obrazów.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone pliki i wybierz jedno z następujących poleceń:
  • Konwertuj za pomocą programu ABBYY FineReader 14 konwertuje pliki obrazów na różne formaty
   • Konwertuj na dokument PDF z możliwością przeszukiwania
   • Konwertuj na plik PDF zawierający tylko obrazy
   • Konwertuj na dokument programu Microsoft Word
   • Konwertuj na dokument programu Microsoft Excel
   • Konwertuj na inny format
  • Otwórz w edytorze OCR otwiera pliki obrazów w Edytorze OCR.
  • Połącz w jeden dokument PDF... łączy wiele plików w jeden dokument PDF.
  • Porównaj z... otwiera pliki obrazów w aplikacji ABBYY Porównaj dokumenty.

Zestaw poleceń dostępnych w menu skrótów Eksploratora Windows zależy od liczby i formatów zaznaczonych plików.

Jeśli w menu skrótów Eksploratora Windows nie ma poleceń programu ABBYY FineReader...

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.