Tryby widoku

Edytor PDF ma cztery tryby widoku określające sposób prezentacji i przewijania stron:

Widok jednej strony wyświetla jedną stronę i ukrywa wszystkie pozostałe.

Przewijanie jednej strony wyświetla strony w taki sposób, że po dojściu do końca jednej strony przechodzi na początek następnej.

Widok dwóch stron wyświetla strony obok siebie, prezentując numery nieparzyste po lewej, a parzyste po prawej stronie.

Przewijanie dwóch stron wyświetla dwie strony obok siebie, a kolejne strony pokazuje w czasie przewijania.

Jeśli chcesz, aby parzyste strony były wyświetlane po lewej, a nieparzyste po prawej stronie w trybie dwustronnym, kliknij Widok > Tryb widoku > Nieparzyste strony po prawej.

Tryb widoku można zmienić na kilka sposobów:

    • Kliknij jeden z przycisków na pasku narzędzi w dolnej części ekranu:
    • Kliknij Widok > Tryb widoku i wybierz jeden z trybów widoku.
    • Użyj następujących skrótów klawiszowych: Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 oraz Ctrl+4.

Tryb pełnoekranowy

Edytor PDF obsługuje tryb widoku pełnoekranowego, w którym dokument zajmuje cały ekran i nie widać żadnych okienek ani pasków narzędzi.

Aby włączyć tryb pełnoekranowy, wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Kliknij przycisk na pasku narzędzi znajdującym się u dołu ekranu.
    • Kliknij Widok > Pełny ekran.
    • Naciśnij klawisz F11.

W trybie pełnoekranowym można:

 • Przewijać dokument.
 • Wyświetlać komentarze (aby wyświetlić komentarz, należy ustawić kursor na zawierającym go obszarze).
 • Zmieniać tryby widoku i skalowanie.
  Aby wyświetlić dolny pasek narzędzi z opcjami widoku, ustaw kursor przy dolnej krawędzi ekranu.
 • Przechodzić do wybranych stron w dokumencie.
  Zobacz również: Poruszanie się w dokumentach PDF.

Ponadto, klikając prawym przyciskiem myszy w trybie pełnoekranowym, można wyświetlić menu skrótów zawierające opcje umożliwiające:

Aby wyłączyć tryb pełnoekranowy, naciśnij klawisz F11 lub Esc.

Ukrywanie pasków narzędzi i okienek podczas czytania dokumentów PDF

Podczas czytania dokumentu w Edytorze PDF można ukryć niektóre lub wszystkie paski narzędzi i okienka, aby uzyskać jak najwięcej miejsca do wyświetlania samego dokumentu. Paska menu, głównego pasek narzędzi i paska narzędzi na dole ekranu nie można ukryć osobno, ale jeśli trzeba ukryć wszystkie paski narzędzi i okienka, można włączyć tryb pełnoekranowy.

Ukryć można następujące paski narzędzi i okienka:

    • Aby ukryć okienko nawigacji, naciśnij klawisz F5 lub kliknij Widok i wyłącz opcję Pokaż okienko nawigacji.
    • Aby ukryć pasek narzędzi PDF, naciśnij klawisz F6 lub kliknij Widok i wyłącz opcję Pokaż narzędzia PDF.
    • Aby ukryć okienko Komentarze, naciśnij klawisz F7 lub kliknij Widok i wyłącz opcję Pokaż okienko komentarzy.

Edytor PDF z ukrytymi okienkami nawigacji i komentarzy oraz paskiem narzędzi PDF:

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.