Kopiowanie treści z dokumentów PDF

Za pomocą Edytora PDF można kopiować tekst, obrazy i tabele z dokumentów PDF do innych aplikacji. Z funkcji tych można korzystać w dokumentach PDF każdego typu, nawet zawierających tylko skany.

Aby skopiować tekst, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst, który chcesz skopiować.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst i kliknij pozycję Kopiuj tekst w menu skrótów lub kliknij jedną z ikon na pasku narzędzi, który pojawi się nad tym tekstem.
 3. Wklej tekst do wybranej aplikacji.

Aby skopiować tekst ze strony zawierającej warstwę tekstową (oryginalną lub utworzoną przez proces rozpoznawania w tle), zaznacz go, kliknij go prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję Kopiuj tekst w menu skrótów.

Aby skopiować tabelę, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tabelę, którą chcesz skopiować.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczoną tabelę i kliknij pozycję Kopiuj tabelę w menu skrótów lub kliknij jedną z ikon na pasku narzędzi, który pojawi się nad tą tabelą.
  Przy użyciu paska narzędzi, który pojawi się nad tabelą możesz dokonać edycji tabeli przed jej skopiowaniem. W tabeli można dodać pionowe i poziome separatory, usunąć separatory oraz dzielić i scalać komórki.

  Zmiany te nie zostaną wprowadzone do tabeli w oryginalnym pliku.
  Po zakończeniu edycji tabeli kliknij ponownie przycisk Kopiuj tabelę.
 3. Wklej tabelę do wybranej aplikacji.

Jeśli skopiowana treść istotnie różni się od oryginalnego dokumentu:

 • Jeżeli dokument nie zawiera warstwy tekstowej, sprawdź czy wybrano właściwe Języki OCR.
 • Jeśli strona, której treść chcesz skopiować zawiera warstwę tekstową niskiej jakości, wymień tę warstwę na nową.

Następnie ponownie skopiuj treść.

Aby skopiować fragment strony jako obraz, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz obszar, który chcesz skopiować.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten zaznaczony obszar i kliknij pozycję Kopiuj obraz w menu skrótów lub kliknij jedną z ikon na pasku narzędzi, który pojawi się nad tym obszarem. Jeśli zaznaczony obszar zawiera tekst, nie zostanie on rozpoznany i znajdzie się na kopiowanym obrazie.
 3. Wklej obraz do wybranej aplikacji.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.