Funkcje bezpieczeństwa dokumentów PDF

Niektóre dokumenty PDF mogą być szkodliwe dla komputera.

Program ABBYY FineReader zawiera kilka funkcji, które sprawiają, że praca z dokumentami PDF jest bezpieczniejsza. Przy wykonywaniu następujących potencjalnie niebezpiecznych czynności program zawsze prosi o potwierdzenie:

  • otwieranie załączników,
  • otwieranie odnośników,
  • wysyłanie danych formularzy.

Jeśli autor dokument jest zaufany, kliknij przycisk Zezwalaj; w przeciwnym przypadku kliknij przycisk Anuluj.

Komputer można też chronić przed szkodliwym kodem JavaScript, wyłączając jego obsługę w dokumentach PDF. Aby wyłączyć obsługę JavaScriptu, otwórz okno dialogowe Opcje , kliknij zakładkę Inne i usuń zaznaczenie opcji Włącz JavaScript w dokumentach PDF otwartych w edytorze PDF. Od tej pory przy otwieraniu dokumentów PDF zawierających kod JavaScript u góry okna będzie pojawiać się następujące powiadomienie:

Jeśli dokument pochodzi od zaufanej osoby lub organizacji, można włączyć obsługę JavaScriptu, wybierając jedną z poniższych opcji z Ustawienia JavaScriptu listy rozwijanej:

  • Włącz JavaScript tylko dla tego dokumentu aby włączyć obsługę JavaScriptu, gdy bieżący dokument jest otwarty.
  • Włącz JavaScript dla wszystkich dokumentów aby otworzyć okno dialogowe Opcje, w którym można włączyć obsługę JavaScriptu dla wszystkich dokumentów.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.