Edycja tabel

Rozpoznane tabele można edytować w oknie Tekst. Dostępne są następujące polecenia:

 • Połącz komórki tabeli
  Za pomocą myszki zaznacz komórki tabeli, które mają zostać połączone, a następnie kliknij Obszar > Scal komórki tabeli.
 • Podziel komórki tabeli
  Kliknij komórkę tabeli, którą chcesz podzielić, a następnie kliknij Obszar > Podziel komórki.
  To polecenie może być zastosowane tylko do komórek tabeli, które wcześniej zostały scalone.
 • Połącz wiersze tabeli
  Za pomocą myszki zaznacz komórki tabeli, które mają zostać połączone, a następnie kliknij Obszar > Scal wiersze tabeli.
 • Usuń zawartość komórki
  Zaznacz komórkę lub komórki, których zawartość chcesz usunąć i naciśnij klawisz Usuń.

Narzędzia do edycji tabeli nie są domyślnie wyświetlane na pasku narzędzi. Narzędzia do edycji tabeli można dodać do paska narzędzi w oknie dialogowym Dostosuj pasek narzędzi i skróty klawiszowe (kliknij Widok > Paski narzędzi > Dostosuj... aby otworzyć to okno dialogowe).

Szczegółowe instrukcje na temat dodawania przycisków do paska narzędzi znajdują się w: Paski narzędzi.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.