Dodawanie nagłówków i stopek

Za pomocą Edytora PDF można dodawać nagłówki i stopki do dokumentów PDF. Nagłówki i stopki to powtarzający się tekst u góry lub u dołu strony, w którym można wprowadzić numery stron, nazwisko autora, datę lub godzinę utworzenia dokumentu, a także automatyczne numery wykorzystywane do indeksowania.

Aby dodać nagłówek lub stopkę w dokumencie:

  1. Kliknij przycisk .
  2. Z menu rozwijanego wybierz rodzaj nagłówka lub stopki.

Tworzenie nagłówków/stopek...

Edycja nagłówków/stopek...

Usuwanie nagłówka/stopki z listy...

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.