Rozpoznawanie w tle

W Edytorze PDF można wyszukiwać oraz kopiować tekst i obrazy znajdujące się w dokumentach PDF nie zawierających warstwy tekstowej, takich jak dokumenty skanowane i utworzone z plików graficznych. Jest to możliwe dzięki procesowi OCR, który działa w tle.

Funkcja rozpoznawania w tle jest włączona domyślnie i zaczyna działać automatycznie po otwarciu dokumentu PDF.

Proces rozpoznawania w tle nie zmienia treści pliku PDF. Dodaje tylko tymczasową warstwę tekstową, która nie będzie dostępna po otwarciu dokumentu w innych aplikacjach.

Jeśli chcesz umożliwić przeszukiwanie dokumentu także w innych aplikacjach, zapisz warstwę tekstową utworzoną przez proces rozpoznawania w tle. W tym celu kliknij Plik > Rozpoznaj dokument > Rozpoznaj dokument... Zobacz również: Rozpoznawanie tekstu.

Ważne! Jeśli funkcje wyszukiwania lub kopiowania nie działają prawidłowo, sprawdź czy dla dokumentu zostały wybrane odpowiednie języki OCR. Zobacz również: Właściwości dokumentu, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem rozpoznawania OCR.

Aby wyłączyć rozpoznawanie w tle, usuń zaznaczenie opcji Włącz rozpoznawanie w tle w edytorze PDF w oknie dialogowym Opcje.

Proces rozpoznawania w tle nie może działać na komputerach z procesorem jednordzeniowym.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.