Настройки за TXT

Налични са следните настройки:

Оформление на документ

Изберете подходящите настройки в зависимост от това, как планирате да използвате изходния документ.

 1. Форматиран текст
  Запазва параграфите, но не запазва точното разположение на обектите и разстоянието между редовете. Освен това се използват интервали за възпроизвеждане на отстъпите на параграфите и таблиците. Полученият текст ще бъде подравнен вляво. Текстовете отдясно наляво ще бъдат подравнени вдясно.
  Вертикалните текстове стават хоризонтални.
 2. Обикновен текст
  Не запазва форматирането.

Настройки на текст

 • Запази разделянето на редове
  Запазва оригиналната подредба на текстовите редове. Ако тази опция не е разрешена, всеки параграф ще бъде записан като един текстов ред.
 • Вмъкни символ за разделяне на страници (#12) като разделител на страница
  Записва оригиналната подредба на страницата.
 • Използвай празен ред за разделяне на параграфи
  Отделя параграфите с празни редове.
 • Запази горни и долни колонтитули
  Запазва горните и долни колонтитули в изходния документ.

Кодиране

ABBYY FineReader определя кодова страница автоматично. За да промените кодовата страница, изберете желаната кодова страница от падащия списък в Кодиране.

Запазва метаданните на документа, като например автори и ключови думи

Запазва метаданните при запис на документа. Тази опция е разрешена по подразбиране.

Ако искате да промените метаданните на документа, щракнете върху бутона Редактиране на метаданните..., направете желаните промени и щракнете върху OK.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.