Настройки за PPTX

Налични са следните настройки:

Настройки на изображение

Документите, които съдържат голям брой изображения, може да са с много голям размер. Качеството на изображенията и размерът на получения файл могат да бъдат регулирани от опциите в падащия списък Запази изображения.

Съвет. За да промените настройките за запис на изображението, щракнете върху  По избор.... В Потребителски настройки изберете желаните настройки и щракнете върху OK.

Настройки на текст

  • Запази горни и долни колонтитули
    Запазва горните и долни колонтитули в изходния документ.
  • Запази разделянето на редове
    Запазва оригиналната подредба на текстовите редове. В противен случай изходният документ ще има един ред, който съдържа целия текст.
  • Свиване на текста при препълване
    Намалява размера на шрифта на текста, ако текстът не се събира в текстовия блок.

Запазва метаданните на документа, като например автори и ключови думи

Запазва метаданните при запис на документа. Тази опция е разрешена по подразбиране.

Ако искате да промените метаданните на документа, щракнете върху бутона Редактиране на метаданните..., направете желаните промени и щракнете върху OK.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.