Вмъкване и редактиране на изображения

Редакторът за PDF Ви позволява да вмъквате изображения във всеки тип PDF документ.

  1. Щракнете върху в раздела Инструменти на PDF.
  2. В отворилия се диалогов прозорец изберете изображение и щракнете върху Отваряне.
  3. Преместете изображението на желаното място на страницата.

Можете да местите, завъртате, изтривате и променяте размера на изображения. Когато местите изображение, то може да се застъпи с други обекти на страницата. За да преместите изображение, което се застъпва, на преден план, щракнете с десен бутон върху него и изберете Извеждане на изображение на преден план.

За да изтриете изображение:

  • За да изтриете изображение в обикновен PDF документ, щракнете с десен бутон върху изображението и щракнете върху Изтрий в контекстното меню.
  • Можете да изтриете част от изображение на документ и всичко, което може да съдържа, включително снимки. За целта щракнете върху инструмента в Инструменти на PDF и изберете областта, която искате да изтриете.

Разделът Изтриване открива изображения и текст, като автоматично избира подходящия цвят на фона за запълване на празното пространство.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.