Okno główne

Po uruchomieniu programu ABBYY Porównaj dokumenty pojawia się okno główne.

  • Obszar wyświetlania 1 zawiera pierwszy dokument.
  • Obszar wyświetlania 2 zawiera drugi dokument.

Wskazówka. Sposób wyświetlania dokumentów można zmienić:

  • Aby powiększyć dokumenty, naciśnij klawisze Ctrl+=, aby zmniejszyć dokumenty, naciśnij klawisze Ctrl+- lub naciśnij klawisze Ctrl+0 aby wyzerować powiększenie. Te same czynności można też wykonać za pomocą poleceń dostępnych w menu skrótów dokumentu i przycisków znajdujących się nad dokumentem.
  • Aby zmienić sposób wyświetlania obszarów, kliknij Widok > Podziel poziomo okienko dokumentów. Spowoduje to podzielenie okienka wyświetlania w poziomie, tzn. jeden dokument będzie pokazany nad drugim.
  • Zakładka PORÓWNAJ w okienku po prawej stronie zawiera parametry porównywania.
  • Zakładka RÓŻNICE okienka po prawej stronie zawiera listę różnic między dokumentami (lista ta pojawia się tylko po porównaniu dokumentów).

Więcej informacji o typach różnic, jakie można wykryć i sposobach ich przeglądania znajduje się w sekcji Wyświetlanie wyników porównywania.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.