Ustawienia formatu TXT

Dostępne są następujące ustawienia:

Układ dokumentu

Wybierz parametry w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.

 1. Tekst sformatowany
  Zachowuje akapity, ale nie zachowuje dokładnego położenia obiektów ani odstępów między wierszami. Ponadto wcięcia akapitów i tabele zostaną odtworzone przy użyciu białych znaków. Utworzony tekst będzie wyrównany do lewej. Teksty pisane od prawej zostaną wyrównane do prawej.
  Teksty pionowe zostaną zamienione w poziome.
 2. Zwykły tekst
  Nie zachowuje formatowania.

Ustawienia tekstu

 • Zachowaj podział na wiersze
  Zachowuje oryginalny układ wierszy tekstu. Jeśli opcja ta nie jest włączona, każdy akapit zostanie zapisany w jednym wierszu.
 • Wstaw znak łamania strony (#12) jako łamacz strony
  Zapisuje oryginalny porządek stron.
 • Użyj pustej linii jako separatora akapitu
  Oddziela akapity pustym wierszem.
 • Zachowaj nagłówki i stopki
  Zachowuje nagłówki i stopki w dokumencie wyjściowym.

Kodowanie

Program ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodową. Aby zmienić stronę kodową, wybierz odpowiednią stronę kodową z listy rozwijanej w Kodowanie.

Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe

Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włączona domyślnie.

Aby zmienić metadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.