Rozpoznawanie dokumentów

Program ABBYY FineReader wykorzystuje technologię optycznego rozpoznawania tekstu (OCR) do konwertowania obrazów dokumentów na edytowalny tekst. Przed wykonaniem rozpoznawania OCR program analizuje strukturę całego dokumentu i wykrywa obszary zawierające tekst, kody kreskowe, obrazy i tabele. Pamiętaj, aby w celu uzyskania jak najlepszych wyników OCR wybrać prawidłowy język OCR, tryb rozpoznawania oraz typ druku.

Obrazy znajdujące się w projekcie OCR są domyślnie rozpoznawane w sposób automatyczny z wykorzystaniem ustawień aktualnie wybranych w programie.

Wskazówka. Można wyłączyć wykonywanie analizy automatycznej i rozpoznawania OCR w odniesieniu do nowych obrazów na karcie Przetwarzanie obrazów okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć to okno dialogowe).

W niektórych przypadkach proces rozpoznawania OCR trzeba zacząć ręcznie. Może to być konieczne np. w przypadku wyłączenia automatycznego rozpoznawania OCR, ręcznego rysowania obszarów na obrazie lub zmiany dowolnego z następujących parametrów w Opcje oknie dialogowym:

  • język OCR w zakładce Języki tab
  • opcje OCR w OCR zakładce
  • czcionki do zastosowania w OCR zakładce

Aby ręcznie uruchomić proces rozpoznawania OCR:

  • Kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi lub
  • Kliknij Rozpoznaj > Rozpoznaj wszystkie strony.

Wskazówka. Aby rozpoznać wybrany obszar lub stronę, posłuż się narzędziem Obszar lub Rozpoznaj menu albo kliknij obszar lub stronę prawym przyciskiem myszy, aby wywołać menu kontekstowe.

Zobacz również: :

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.