Skanowanie i zapisywanie dokumentów

Za pomocą zadań w Skanuj okna dialogowego Nowe zadanie można tworzyć cyfrowe dokumenty w różnych formatach. Aby utworzyć obrazy dokumentów, należy posłużyć się skanerem lub cyfrowym aparatem fotograficznym.

 1. Wybierz zakładkę Skanuj i kliknij zadanie:
  • Skanowanie do edytora OCR otwierają się skany w edytorze OCR.
  • Skanuj do PDF tworzy pliki PDF z obrazów uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
  • Skanuj do programu Microsoft Word tworzy dokumenty Microsoft Word z obrazów uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
  • Skanuj do programu Microsoft Excel tworzy dokumenty Microsoft Excel z obrazów uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
  • Skanuj do plików obrazów tworzy dokumenty zawierające wyłącznie obrazy z obrazów uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
  • Skanuj do innych formatów tworzy dokumenty w popularnych formatach, takich jak *.odt, *.pptx, *.epub i *.html z obrazów uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
 2. Wybierz urządzenie i skonfiguruj parametry skanowania.
 3. Kliknij przycisk Podgląd lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
 4. Przejrzyj obraz. Jeżeli nie jesteś zadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania i kliknij przycisk Podgląd ponownie.
 5. Określ parametry specyficzne dla wybranego formatu.
  Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
 6. Kliknij przycisk Skanuj do <format>.
 7. Po rozpoczęciu skanowania pojawi się okno dialogowe przedstawiające pasek postępu i podpowiedzi.
 8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać co robić dalej.
  Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanować kolejne strony, korzystając z bieżących parametrów lub kliknij Zakończ skanowanie aby zamknąć okno dialogowe.
 9. W zależności od zadania, które zostało wybrane w kroku 1, zeskanowane obrazy zostaną:
  • Przetworzone i dodane do projektu OCR w edytorze OCR.
  • Przetworzono i przekonwertowane do PDF. Określ folder do zapisania utworzonego dokumentu wynikowego. Dokument pozostanie otwarty w edytorze OCR.
  • Przetworzone i przekonwertowane do wybranego formatu. Określ folder do zapisania utworzonego dokumentu wynikowego. Dokument pozostanie otwarty w edytorze OCR.

Zobacz również: :

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.