Dodawanie znaczników

Za pomocą Edytora PDF można wstawiać znaczniki do dokumentów PDF w taki sam sposób, w jaki stawia się stemple na papierowych dokumentach. Znacznik można wybrać z listy dostępnych znaczników lub utworzyć własny z dowolnym tekstem, datą i godziną lub obrazem.

Aby wstawić znacznik na stronie:

  1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij i wybierz znacznik.

Jeśli w menu nie ma znacznika, którego chcesz użyć, kliknij opcję Inny znacznik.

  1. Wstaw znacznik na stronę.
  2. W razie potrzeby przesuń znacznik w odpowiednie miejsce.

Można dodawać komentarze do znaczników oraz zmienić ich status w taki sam sposób jak dodaje się komentarze do adnotacji. Zobacz również: Współpraca przy dokumentach PDF.

Jak utworzyć znacznik

Jak edytować znaczniki

Jak usunąć znacznik

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.