Wysyłanie wyników OCR do Edytora PDF

W programie ABBYY FineReader można wysyłać wyniki rozpoznawania OCR z Edytora OCR do Edytor PDF, w którym można dodawać notatki i komentarze do dokumentu oraz używać innych funkcji programu ABBYY FineReader służących do pracy z dokumentami PDF.

Aby wysłać wyniki OCR do Edytora PDF:

  • Na pasku narzędzi kliknij strzałkę obok przycisku i wybierz Wyślij do edytora PDF
  • Kliknij Plik > Wyślij do > Edytor PDF...

Po zakończeniu pracy z dokumentem w Edytorze PDF dokument można wysłać z powrotem do Edytora OCR. W tym celu na pasku narzędzi w górnej części okna Edytora OCR kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku i z listy rozwijanej wybierz Rozpoznaj i zweryfikuj w edytorze OCR. Aby wysłać tylko niektóre strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony przeznaczone do wysłania, kliknij je prawym przyciskiem myszy i kliknij Wyślij wybrane strony do edytora OCR w menu skrótów.

Podczas wysyłania dokumentu z powrotem do Edytora OCR, zostaną utracone następujące obiekty:

  • załączniki
  • zakładki
  • komentarze
  • adnotacje

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.