Integracja z programem Microsoft SharePoint

W programie ABBYY FineReader można otwierać, edytować i zapisywać pliki przechowywane w bibliotekach dokumentów Microsoft SharePoint.

Aby przetworzyć dokument PDF przechowywany na serwerze Microsoft SharePoint:

 1. Otwórz dokument PDF w Edytorze PDF programu ABBYY FineReader.
 2. Wyewidencjonuj dokument, aby uniemożliwić innym użytkownikom jego edycję. W tym celu kliknij Plik > SharePoint® > Wyewidencjonowanie.
  Jeśli dokument został już wyewidencjonowany przez innego użytkownika, zapisz kopię dokumentu na swoim komputerze.
 3. Edytuj dokument PDF.
  Więcej informacji na temat pracy z dokumentami PDF w Edytorze PDF znajduje się w sekcji Praca z dokumentami PDF.
 4. Zaewidencjonuj dokument, aby inni użytkownicy mogli zobaczyć wprowadzone w nim zmiany. W tym celu kliknij Plik > SharePoint® > Zaewidencjonuj....
  Jeśli nie chcesz zapisywać zmian na serwerze, kliknij Odrzuć wyewidencjonowanie....
 5. W otwartym oknie dialogowym wybierz Typ wersji dokumentu, jeśli na serwerze włączona jest kontrola wersji i wpisz komentarz.
  Wybierz opcję Utrzymaj dokument w stanie wyewidencjonowanym po zaewidencjonowaniu bieżącej wersji , jeśli chcesz wysłać wszystkie swoje zmiany do serwera bez ewidencjonowania dokumentu.
 6. Kliknij Zaewidencjonuj.

Aby zintegrować program ABBYY FineReader z usługą SharePoint zainstalowaną na serwerze Microsoft Windows Server® 2012/2008, musisz zainstalować komponent Środowisko pulpitu:

 1. Kliknij "Start" > Narzędzia administracyjne > Menedżer serwera.
 2. W oknie Menedżer serwera kliknij przycisk Zarządzaj > Dodaj role i funkcje.
 3. Otworzy się okno Kreator dodawania ról i funkcji dodawania ról i funkcji.
 4. W sekcji Funkcje wybierz element Środowisko pulpitu z listy rozwijanej Interfejsy użytkownika i infrastruktura.
 5. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte kliknij pozycję Dodaj funkcje.
 6. W oknie Kreator dodawania ról i funkcji kliknij przycisk Dalej > Zainstaluj.
 7. Po zakończeniu instalacji komponentu kliknij Zamknij.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.