Zapisywanie w innych formatach

W Edytorze PDF całe dokumenty PDF i wybrane strony można zapisywać w różnych formatach: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, HTML, graficznych i wielu innych.

  1. Kliknij Plik > Zapisz jako i kliknij wybrany format. Ewentualnie kliknij i kliknij wybrany format.
  2. W otwartym oknie dialogowym podaj nazwę i lokalizację swojego dokumentu.
  3. Rozwiń listę znajdującą się obok Opcje pliku i wskaż, czy chcesz utworzyć jeden plik ze wszystkich stron, czy osobny plik dla każdej strony.
  4. Kliknij Zapisz.
  5. W efekcie dokument PDF zostanie przekonwertowany na wybrany format przy użyciu aktualnie wybranych opcji zapisywania.

Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania. Ewentualnie kliknij Narzędzia > Opcje... > Nastavení formátu. Zostanie otwarte okno dialogowe z wyświetloną kartą wybranego formatu.

Aby przekonwertować tylko niektóre strony dokumentu, w okienku Strony wybierz strony przeznaczone konwersji i kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Zapisz jako w menu skrótów, po czym kliknij format wyjściowy.

Pliki PDF i obrazy można konwertować na dokumenty w różnych formatach. Zobacz również: Tworzenie dokumentów Microsoft Word, Tworzenie dokumentów Microsoft Excel oraz Inne formaty.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.