Ustawienia formatu PPTX

Dostępne są następujące ustawienia:

Ustawienia grafiki

Dokumenty zawierające wiele obrazów mogą być bardzo duże. Jakość obrazów i rozmiar pliku wynikowego można dostosować za pomocą opcji znajdujących się na liście rozwijanej Zachowaj obrazki.

Wskazówka. Aby zmienić ustawienia zapisywania obrazu, kliknij  Niestandardowe.... W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika wybierz ustawienia i kliknij OK.

Ustawienia tekstu

  • Zachowaj nagłówki i stopki
    Zachowuje nagłówki i stopki w dokumencie wyjściowym.
  • Zachowaj podział na wiersze
    Zachowuje oryginalny układ wierszy tekstu. W przeciwnym razie cały tekst w dokumencie wynikowym będzie znajdował się w jednym wierszu.
  • Zawiń tekst
    Zmniejsza rozmiar czcionki, jeśli tekst nie mieści się w bloku.

Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe

Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włączona domyślnie.

Aby zmienić metadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.