Typy dokumentów PDF

Funkcje dokumentu PDF zależą od programu, w którym dokument ten został utworzony. Niektóre dokumenty PDF można przeszukiwać i zawierają tekst, która da się kopiować, podczas gdy w innych dokumentach taka możliwość jest dostępna dopiero po otwarciu ich w specjalnym programie, takim jak ABBYY FineReader. Wyróżnia się trzy typy dokumentów PDF.

Dokumenty PDF zawierające obrazy stron

Dokumenty PDF zawierające tylko obrazy są tworzone z zeskanowanych papierowych dokumentów. Zawierają wyłącznie obrazy stron i nie zawierają warstwy tekstowej. Tego rodzaju plików PDF nie można przeszukiwać, a zawarty w nich tekst nie może być modyfikowany ani oznaczany w przeglądarkach dokumentów PDF.

ABBYY FineReader 14 stosuje specjalny proces rozpoznawania w tle, który tworzy tymczasową warstwę tekstową w dokumentach zawierających tylko obrazy, umożliwiając przeszukiwanie i kopiowanie ich tekstu, a nawet edytowanie obrazów stron. Ponadto ABBYY FineReader 14 umożliwia zapisanie tej warstwy tekstowej w dokumencie, aby tekst ten można było przeszukiwać i kopiować do innych aplikacji. Zobacz również: Ustawienia PDF.

Dokumenty PDF z możliwością przeszukiwania

Dokumenty PDF z możliwością przeszukiwania zawierają obrazy stron, pod którymi znajduje się niewidoczna warstwa tekstowa. Dokumenty tego typu są zazwyczaj tworzone przez zeskanowanie dokumentów papierowych, poddanie ich rozpoznawaniu i zapisanie rozpoznanego tekstu w warstwie tekstowej.

Po otwarciu w programie ABBYY FineReader dokument PDF zostaje przeanalizowany pod kątem zawartości nadającej się do użycia warstwy tekstowej. Zobacz również: Opcje OCR. Jeśli warstwa tekstowa jest obecna, to tekst dokumentu można przeszukiwać i kopiować w każdej aplikacji PDF. W odróżnieniu od wielu innych aplikacji PDF, ABBYY FineReader dodatkowo umożliwia edytowanie tekstu w przeszukiwalnych dokumentach PDF.

W programie ABBYY FineReader przeszukiwalne dokumenty PDF można utworzyć:

  1. dodając warstwę tekstową do dokumentu PDF zawierającego tylko obrazy;
  2. Konwertując dokumenty PDF i pliki obrazów na przeszukiwalny format PDF. W tym celu włącz opcję Tekst pod graficznym obrazem strony w grupie opcji Ustawienia przeszukiwalnych dokumentów PDF w ustawieniach formatu PDF. Zobacz również: Ustawienia PDF.

Dokumenty PDF, które zostały utworzone w innych aplikacjach

Przeszukiwalne dokumenty PDF można tworzyć z dokumentów w różnych edytowalnych formatach (np. DOCX). Dokumenty tego typu zawierają warstwę tekstową i obrazy, ale nie zawierają obrazów stron. Dokumenty te można przeszukiwać, a zawarte w nich tekst i obrazy można kopiować i edytować, pod warunkiem, że nie jest konieczne podanie hasła lub użytkownik zna wymagane hasło.

Dokumenty PDF tego typu można tworzyć:

  1. otwierając edytowalny dokument w programie, w którym został utworzony i zapisując go w formacie PDF;
  2. konwertując inny typ dokumentu PDF lub dokument w innym formacie na ten typ dokumentu PDF za pomocą programu ABBYY FineReader (w ustawieniach formatu PDF włącz opcję Tylko teksty i grafika w grupie opcji Ustawienia przeszukiwalnych dokumentów PDF). Zobacz również: Ustawienia PDF.

Otrzymany dokument będzie łatwiejszy w edycji niż inne typy dokumentów PDF, ale może wizualnie odbiegać od oryginału.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.