Formulieren invullen

Met de PDF-editor kunt u interactieve formulieren invullen, opslaan en afdrukken.

1. Als een document een formulier bevat, wordt het volgende bericht weergegeven:

U kunt de veldmarkering uitschakelen. Verwijder daarvoor het vinkje in het Velden markeren selectievakje in dit bericht.
Als geen velden zijn gemarkeerd op een PDF-formulier, kunt u nog steeds zo'n formulier invullen met het Tekstkader gereedschap.
Zie ook: Tekst toevoegen aan een PDF-document.

2. Om een formulier in te vullen, selecteert u de waarden uit de vervolgkeuzelijst of voert u de tekst in met het toetsenbord.


ABBYY FineReader bevat ook de volgende functies:

  • Gegevens in een formulier laden
    Klik op Bewerken > Formuliergegevens > Formuliergegevens van bestand laden.... In het dialoogvenster dat wordt geopend, selecteert u het *.fdf-bestand dat de gegevens bevat en klikt u op Openen. Het formulier wordt ingevuld met de gegevens uit het *.fdf-bestand.
  • Formuliergegevens opslaan
    Klik op Bewerken > Formuliergegevens > Formuliergegevens naar bestand opslaan.... In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, voert u een naam in voor uw *.fdf-bestand en klikt u op Opslaan. De gegevens uit het formulier worden opgeslagen in het *.fdf-bestand dat u hebt gemaakt.
  • Formuliervelden wissen
    Klik op Bewerken > Formuliergegevens > Formulier herstellen. Alle formuliervelden worden gewist.

Als JavaScript is uitgeschakeld in de programma-instellingen, zijn sommige elementen in PDF-formulieren mogelijk niet beschikbaar. Zo is de controle van de gegevensindeling mogelijk niet beschikbaar. U kunt JavaScript inschakelen door te klikken op Opties > Ander > JavaScript inschakelen in PDF-documenten die zijn geopend in de PDF-editor.

Zie ook: Beveiligingsfuncties PDF.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.