Разпознаване на документи

ABBYY FineReader използва технологията за оптично разпознаване на символи (OCR) за преобразуване на изображения на документи в редактируем текст. Преди разпознаването програмата анализира структурата на целия документ и открива областите, които съдържат текст, баркодове, изображения и таблици. За най-добри резултати от разпознаването трябва да изберете правилния език за разпознаване, режим на разпознаване и тип печат.

По подразбиране изображенията, съдържащи се в OCR проект, се разпознават автоматично с текущо избраните настройки в програмата.

Съвет. Можете да деактивирате автоматичния анализ и разпознаването за новодобавени изображения в раздела Обработка на изображение на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

В някои случаи процесът на разпознаване трябва да бъде стартиран ръчно. Това може да е необходимо ако например деактивирате автоматичното разпознаване, очертаете ръчно области в изображение или промените някой от следните параметри в диалоговия прозорец Опции:

  • езика за разпознаване в раздела Езици
  • опциите за разпознаване в раздела OCR
  • шрифтовете за използване в раздела OCR

За да стартирате процеса на разпознаване ръчно:

  • Щракнете върху бутона в главната лента с инструменти или
  • Щракнете върху Разпознаване > Разпознаване на всички страници.

Съвет. За да разпознаете избрана област или страница, използвайте Област или Разпознаване или щракнете с десния бутон на мишката върху областта или страницата, за да изведете контекстното меню.

Вижте също: :

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.