Добавяне на печати

Редакторът за PDF Ви позволява да поставяте печати в PDF документи по същия начин, както и на хартиени документи. Можете да изберете печат от списък с налични такива или да създадете собствен, като добавите желания текст, датата и часа на подпечатването или изображение.

За да поставите печат на страница:

  1. В Инструменти на PDF щракнете върху и изберете желания печат.

Ако печатът, който искате да използвате, не е наличен в менюто, щракнете върху Друг печат.

  1. Подпечатайте страницата.
  2. Преместете печата на желаното място, ако е необходимо.

Можете да добавите коментари към печатите и да променяте техния статус по същия начин, както добавяте коментари към анотации. Вижте също: Съвместна работа с PDF документи.

Как да създадете печат

Как да редактирате печати

Как да изтриете печат

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.