Опции за обработка на изображения

За да персонализирате процеса на сканиране и отваряне на страници в ABBYY FineReader, можете да:

Можете да изберете желаните опции при отваряне на PDF документ, изображения или сканирани копия в прозореца Нова задача или в раздел Обработка на изображение в диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

Всички промени, които направите в диалоговия прозорец, Опции ще се приложат само върху новосканирани/новоотворени изображения.

Разделът Обработка на изображение в диалоговия прозорец Опции съдържа следните опции:

Активиране на разпознаване във фонов режим в редактора за PDF

разпознаването във фонов режим ще се използва за всички страници, които отворите в редактора за PDF. Разпознаването във фонов режим Ви позволява да търсите и да копирате текст дори в документи, които нямат текстов слой (напр. документи, които съдържат само сканирани копия или които са създадени от изображения). На самия документ не се извършват никакви постоянни промени.

В този раздел можете също да зададете Езици за OCR.

Ако искате да разрешите на други потребители да търсят в текста в този документ, щракнете върху Файл > Разпознаване на документ > Разпознаване на документ....

Автоматичен анализ и разпознаване на изображения, добавени в редактора за OCR

По подразбиране страниците се анализират и разпознават автоматично, но можете да промените това. Налични са следните режими:

 • Разпознаване на изображения на страниците (включва предварителна обработка и анализ)
  Когато се отворят изображения в редактора за OCR, те ще бъдат предварително обработени автоматично, като се използват настройките, избрани в групата настройки Настройки за предварителна обработка на изображенията\n(прилагат се към конвертиране и OCR). Анализът и разпознаването също се изпълняват автоматично.
 • Анализиране на изображенията на страниците (включва предварителна обработка)
  Извършва се автоматично предварителна обработка на изображенията и анализ на документите, но разпознаването трябва да бъде стартирано ръчно.
 • Предварителна обработка на изображения на страници
  Само предварителната обработка се извършва автоматично. Анализът и разпознаването трябва да се стартират ръчно. Този режим се използва често за обработка на документи със сложна структура.

Ако не искате добавените изображения да се обработват автоматично, изчистете опцията Автоматично обработване на изображения на страниците при добавянето им към редактора на OCR.

Това Ви позволява бързо да отваряте големи документи, да разпознавате само избраните страници в документа и да записвате документите като изображения.

Настройки за предварителна обработка на изображенията

ABBYY FineReader Ви позволява автоматично да коригирате често срещани дефекти в сканирани копия и цифрови фотографии.

По подразбиране този диалогов прозорец показва три препоръчителни опции:

 • Раздели срещуположни страници
  Разделяне на срещуположни страници Програмата автоматично ще раздели изображения със срещуположни страници на две отделни изображения, всяко от които съдържа една страница.
 • Коригиране на ориентацията на страниците
  Ориентацията на страниците, добавени към OCR проект, ще бъде открита автоматично и коригирана, ако е необходимо.
 • Използвайте препоръчителните настройки за по-добро разпознаване
  Програмата автоматично ще избере и приложи необходимите настройки за предварителна обработка.

За да покажете всички настройки, щракнете върху Показване на разширените настройки:

 • Изправяне на изображения
  Програмата автоматично ще открие наклонени страници и ще коригира наклона, ако е необходимо.
 • Изправяне на редовете на текста
  Програмата автоматично ще открие неравни текстови редове в изображенията и ще ги изправи, без да коригира трапецовидни изкривявания.
 • Корекция на резолюция на изображение
  Програмата автоматично ще определи най-добрата резолюция за изображенията и ще промени резолюцията, ако е необходимо.
 • Откриване на ръбове на страница *
  Програмата автоматично ще открие и изреже краищата на изображението.
 • Избелване на фона *
  Програмата автоматично ще избели фона и ще избере най-добрите настройки за яркост.
 • Намаляване на ISO шум *
  Програмата автоматично ще премахне шума във фотографиите.
 • Отстраняване на размиването на изображение *
  Ще увеличи остротата на размазани цифрови фотографии.
 • Коригиране на трапецовидни изкривявания *
  Програмата автоматично ще открие трапецовидни изкривявания и неравни редове в текста при цифрови фотографии и сканирани книги.
 • Коригиране на инвертираните цветове в изображението
  Ако е подходящо, програмата ще инвертира цветовете на изображение, така че да се получи тъмен текст върху светъл фон.
 • Конвертиране в черно-бяло
  Програмата ще конвертира цветни изображения в черно-бели. Това ще намали значително размера на получени OCR проект и ще ускори разпознаването. Не препоръчваме конвертиране в черно-бяло на фотографии, страници на списания и текстове на китайски, японски и корейски.
 • Изтриване на цветови означения
  Програмата ще открие и премахне всички цветни печати и знаци, направени с химикал, за да улесни разпознаването на текст, който те правят неясен. Тази опция е предназначена за сканирани документи с тъмен текст на бял фон. Не избирайте тази опция за цифрови фотографии и документи с цветен фон.

* Само за цифрови фотографии.

За да покажете само препоръчаните настройки, щракнете върху Скриване на разширените настройки.

Можете да забраните всички тези опции при сканиране или отваряне на страници на документ и пак да приложите желаната предварителна обработка в редактора на изображения или в редактора за OCR. Вижте също: Ако изображението на документа Ви има дефекти и точността на разпознаване е ниска.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.