Премахване на поверителна информация

С ABBYY FineReader 14 можете да премахвате поверителна информация от разпознати текстове.

  1. Щракнете върху Инструменти > Режим редакция или върху бутона в главната лента с инструменти в горната част на панела Текст.
  2. В диалоговия прозорец Текст използвайте маркера, за да зачеркнете текста, който желаете да скриете.
    Съвет. Ако зачеркнете някои символи по погрешка, можете да отмените последната редакция, като натиснете Ctrl+Z или като щракнете върху бутона Отмени в главната лента с инструменти.
  3. Запишете документа.

Редактираният текст ще се появи под формата на точки в изходния документ. Ако форматът за запис, който сте избрали, поддържа цвят на текста и фона, редактираните фрагменти с текст ще изглеждат като черни правоъгълници.

За да изключите режима на редакция,, или

  • Щракнете върху бутона Инструменти > Режим редакция отново или
  • Щракнете върху бутона в главната лента с инструменти отново.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.