Типове PDF документи

Свойствата на PDF документ зависят от програмата, в която е бил създаден. Някои PDF документи имат възможност за търсене и текстът може да бъде копиран, а в други документи това е възможно само ако ги отворите в специални приложения, например ABBYY FineReader. Има три типа PDF документи.

PDF документи само с изображения

PDF документите само с изображения са създадени при сканиране на хартиени документи. Те съдържат само изображения на страници и нямат текстов слой. PDF документите само с изображения нямат възможност за търсене, а текстът в тях не може да се променя или маркира в приложения за преглед на PDF.

ABBYY FineReader 14 използва специален OCR процес във фонов режим, който създава временен текстов слой в документи само с изображения, което дава възможност за търсене и копиране на текста им и дори редактиране на изображенията на страницата. Нещо повече, ABBYY FineReader 14 Ви позволява да запишете текстовия слой в документа, така че да позволява търсене и копиране на текста в документа в други приложения. Вижте също: Настройки за PDF.

PDF документи с възможност за търсене

PDF документите с възможност за търсене се състоят от изображения на страниците с невидим текстов слой под тях. Документите от този тип обикновено са създадени чрез сканиране на хартиен документ, разпознаването му и записване на разпознатия текст в текстов слой.

Когато отворите PDF документ в ABBYY FineReader, той анализира документа, за да определи дали съдържа използваем текстов слой. Вижте също: Опции за разпознаване. Ако има текстов слой, в текста на документа може да се търси и той да се копира от всяко приложение за PDF. За разлика от много други приложения за PDF, ABBYY FineReader Ви позволява също и да редактирате текста в PDF документи с възможност за търсене.

В ABBYY FineReader могат да се създадат PDF документи с възможност за търсене чрез:

  1. Добавяне на текстов слой към PDF документ само с изображения.
  2. Конвертиране на PDF документи и файлове с изображения в PDF формат с възможност за търсене. За да направите това, разрешете опцията Текст под изображението на страницата в групата опции Настройки на PDF с възможност за търсене в настройките на PDF формат. Вижте също: Настройки за PDF.

PDF документи, които са създадени в други приложения

PDF документи с възможност за търсене могат да се създадат от документи в различни редактируеми формати (например DOCX). Документите от този тип съдържат текстов слой и снимки, но не съдържат изображения на страници. В тези документи може да се търси и текстът и снимките могат да бъдат копирани и редактирани, при условие че потребителят знае паролата или тези действия не изискват въвеждане на парола.

PDF документи от този тип могат да бъдат създадени чрез:

  1. Отваряне на документ, който може да се редактира, в програмата, в която е създаден, и записването му в PDF формат.
  2. Конвертиране на друг тип PDF документ или на документ в друг формат в този тип PDF чрез използване на ABBYY FineReader (в настройките на PDF формат разрешете опцията Само текст и картини в групата опции Настройки на PDF с възможност за търсене). Вижте също: Настройки за PDF.

Полученият документ ще може по-лесно да се редактира от другите типове PDF документи, но може визуално да се различава от оригинала.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.