Диалогов прозорец Опции

Разделът Опции съдържа различни опции, които Ви позволяват да решите как документите да бъдат сканирани, отворени, разпознати и записани в различни формати, както и да променяте езиците за разпознаване, езика на интерфейса, типа на печат на входните документи и други.

Има няколко начина да отворите диалоговия прозорец Опции:

 • В Нова Задача щракнете върху раздела Опции в долния ляв ъгъл.
 • В Нова Задача щракнете върху Инструменти > Опции....
 • В редактора за PDF щракнете върху Инструменти > Опции....
 • В редактора за OCR щракнете върху Инструменти > Опции....

Бутони, връзки или команди, които отварят диалоговия прозорец Опции, също ще са налични, когато конвертирате или сканирате файлове в екрана Нова Задача, в лентите с инструменти и в контекстните менюта на лентите с инструменти в редакторите за PDF и OCR, както и в диалоговите прозорци, които се отварят при записване на документите.

Разделът Опции има седем раздела, всеки от които съдържа настройки за конкретни функции на ABBYY FineReader.

Общи

В този раздел можете да:

 • Изберете коя част от програмата ще се отвори, когато стартирате ABBYY FineReader 14: екранът Нова Задача, редакторът за OCR с нов OCR проект или редакторът за OCR с последно използвания OCR проект.
 • Зададете кое устройство искате да използвате за получаване на изображения и да изберете интерфейс за сканиране.
  ABBYY FineReader използва вграден диалогов прозорец за показване на настройки за сканиране. Ако интерфейсът за сканиране на ABBYY FineReader 14 е несъвместим с Вашия скенер, можете да използвате интерфейса на скенера. Документацията на скенера трябва да съдържа описание на този диалогов прозорец и неговите елементи.
 • Направете FineReader програма по подразбиране за отваряне на PDF документи.

Ако инсталирате ABBYY FineReader на компютър с Windows 7, в който няма избрано приложение за преглеждане на PDF файлове по подразбиране, ABBYY FineReader автоматично ще стане програмата по подразбиране за отваряне на PDF документи.

Обработка на изображения

Този раздел съдържа три групи опции:

 • Активирайте фоновото разпознаване в редактора за PDF
  Когато тази опция е разрешена, всички страници, отворени в редактора за PDF, ще бъдат разпознати автоматично. Този процес работи във фонов режим и добавя временен текстов слой към PDF документите, като прави възможно търсенето в тях и копирането на текста им.
  Използвайте връзката в долната част на тази група, за да укажете езиците на Вашия документ.
 • Автоматично обработване на изображения на страниците при добавянето им към редактора на OCR
  Тази опция разрешава или забранява автоматичната обработка на новодобавени страници. Ако автоматичната обработка е разрешена, можете да изберете опции за обща обработка на документа и опции за предварителна обработка на изображенията, които да се използват при сканиране и отваряне на изображения:
 • Разпознаване на изображения на страниците (включва предварителна обработка и анализ)
  Новодобавени изображения в редактора за OCR ще бъдат обработени предварително с настройките, указани в групата опции Настройки за предварителна обработка на изображенията\n(прилагат се към конвертиране и OCR). Анализът и разпознаването също се ще изпълняват автоматично.
 • Анализиране на изображенията на страниците (включва предварителна обработка)
  Извършва се автоматично предварителна обработка на изображенията и анализ на документите, но разпознаването трябва да бъде стартирано ръчно.
 • Предварителна обработка на изображения на страници
  Само предварителната обработка се извършва автоматично. Анализът и разпознаването трябва да се стартират ръчно.
 • Настройки за предварителна обработка на изображенията\n(прилагат се към конвертиране и OCR)
  ABBYY FineReader 14 Ви позволява автоматично да отстранявате често срещани дефекти в сканирани копия и цифрови фотографии.

Вижте също: Разпознаване във фонов режим, Опции за обработка на изображения и Работа с езици с набор от сложни символи.

Езици

Този раздел съдържа опции за езиците за разпознаване. Вижте също: Характеристики на документа, които да се вземат предвид преди разпознаване.

OCR

В този раздел можете да изберете опции за разпознаване:

 • Разделът Режим на разпознаване на PDF
 • Дали да се използва подробно или бързо разпознаване
 • Разделът тип на документа
 • Дали програмата трябва да открива структурни елементи (позволява да изберете кои елементи да се запазят при експортиране на резултатите в Microsoft Word)
 • Дали програмата трябва да разпознава баркодове
 • Обучение (позволява да използвате потребителски модели при разпознаване на текстове)
 • Шрифтове (позволява да изберете шрифтовете, които да се използват при разпознаване на текстове)

Вижте също: Опции за разпознаване, Ако отпечатаният документ съдържа нестандартни шрифтове.

Настройки за форматиране

В този раздел можете да коригирате настройките за изходните файлови формати. Вижте също: Настройки за форматиране.

Други

В този раздел можете да:

 • Задавате език на интерфейса за ABBYY FineReader 14.
 • Задавате колко процесорни ядра може да използва FineReader за разпознаване.
 • Укажете дали ABBYY FineReader трябва автоматично да проверява за актуализации и да ги инсталира.
 • Задайте дали искате да изпращате анонимизирани конфигурационни данни за ABBYY FineReader 14 на ABBYY с цел подобряване на софтуера.
 • Изберете дали да се показват специалните оферти и съвети при използване на ABBYY FineReader 14.
 • Разрешавате или забранявате JavaScript в PDF документи.
 • Задайте дали ABBYY FineReader 14 трябва автоматично да открива URL адреси в PDF документи.

Щракнете върху Възстановяване... в долната част на диалоговия прозорец, ако искате да върнете настройките по подразбиране.

Области и текст*

В този раздел можете да:

 • Зададете настройки за проверка на символи с ниска достоверност.
 • Зададете настройки за проверка на думи, които не са включени в речника:
 • Игнорирате думи и цифри, съдържащи специални символи.
 • Проверка на съставни думи, които не са в речника.
  Съставната дума е съставена от две или повече думи.
 • Зададете дали искате да коригирате интервалите преди и след пунктуационни знаци.
 • Прегледате и редактирате потребителски речници.
 • Изберете шрифт за показване на обикновен текст.
 • Изберете цвета и дебелината на рамките за различните типове области в прозореца Изображение, цвета за маркиране на символи с ниска достоверност и други опции за визуализация.

Вижте също: Да проверявате разпознатия текст, Ако програмата не може да разпознае някои от символите, Редактиране на свойства на област.

* Този раздел е наличен само в редактора за OCR.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.