Копиране на съдържание от документи

ABBYY FineReader позволява да копирате текст, изображения и таблици от документи и да ги вмъквате в други приложения. Можете да копирате съдържание от сканирани страници и изображения, без да разпознавате целия документ или да го конвертирате в редактируем формат. Избраното съдържание ще бъде копирано в клипборда. След това можете да го поставите в приложение, което поддържа поставяне от клипборда.

За да копирате съдържание:

  1. Използвайте инструмента , , или в панела Изображение, за да изберете фрагмента от документа, който искате да копирате.
  2. Щракнете с десния бутон върху фрагмента и после върху Разпознаване и копиране на текст в контекстното меню или щракнете върху бутона в изскачащата лента с инструменти.
  3. Поставете съдържанието в друго приложение.

За да запишете няколко страници:

  1. Изберете страниците в панела Страници.
  2. Щракнете с десния бутон върху избраните страници, след което върху Запис като и изберете желания формат или изберете Изпращане към и изберете приложението, в което искате да вмъкнете разпознатите страници.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.