Minska storleken på dina PDF-dokument

PDF-dokument som innehåller sidbilder eller en mängd bilder kan vara mycket stora. PDF-redigeraren låter dig minska storleken på sådana dokument.

  1. Klicka på Fil > Minska filstorlek....
  2. Följande alternativ är tillgängliga i dialogrutan som öppnas:
    • Bildkvalitet - Välj detta alternativ om du vill minska storleken på filen genom att minska bildkvaliteten inuti dokumentet.
    • Använd MRC-kompression (ange OCR-språk nedan) - Välj detta alternativ om du vill tillämpa algoritmen för MRC-komprimering på tolkade sidor, vilket minskar filstorleken avsevärt medan den visuella kvaliteten på sidbilderna bevaras.
    • OCR-språk - Se till att du väljer rätt OCR-språk.
  3. Klicka på Tillämpa.

Det komprimerade PDF-dokumentet kommer öppnas i ett nytt fönster.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.