Visa resultat från jämförelser

Skillnaderna som programmet detekterade markeras i de två texterna och listas även separat i panelen till höger.

ABBYY Jämför dokument kan hitta följande typer av skillnader:

Varje punkt på listan av skillnader innehåller ett raderat, infogat eller redigerat textfragment och nummer på sidorna där denna text förekommer i varje dokument. För att kopiera en skillnad till urklipp, högerklicka på skillnaden och klicka på Kopiera skillnader i snabbmenyn eller välj skillnaden och klicka på Redigera > Kopiera skillnader.

Om ett textfragment har redigerats kommer både den gamla och den nya versionen av fragmentet listas i panelen längst till höger.

Antalet detekterade skillnader visas på två platser:

 • På det röda fältet som visas ovanför displayområdet när du har jämfört dokumenten:
 • Bredvid titeln på fliken SKILLNADER i panelen längst till höger: .

När du väljer en skillnad på fliken SKILLNADER kommer den avvikande texten visas i båda dokumenten sida vid sida.

Navigera till skillnaderna genom något av följande alternativ:

 • Klicka på en skillnad i ett av de två dokumenten.
 • Använd kortkommandon: Ctrl + högerpil/Ctrl + vänsterpil.
 • Använd reglaget och på fliken SKILLNADER.
 • Klicka på Jämför och sedan på Nästa skillnad eller Föregående skillnad.

Du kan också bläddra i båda versionerna samtidigt för att se ändringarna sida vid sida.
Samtidig bläddring är aktiverad som standard. För att avaktivera, klicka på Anpassa till breddVisa och rensa Synkronisera rullning eller högerklicka på ett dokument och avaktivera Synkronisera rullning på snabbmenyn eller klicka på knappen ovanför något av dokumenten.

Gruppera skillnader

ABBYY Jämför dokument grupperar detekterade skillnader så att du kan ignorera mindre förändringar och fokusera på viktiga avvikelser.

De detekterade skillnaderna kan ligga i en av tre grupper:

 • Brödtext
  Denna grupp innehåller de viktiga skillnaderna som hittas i de båda dokumentens brödtexter.
 • Sidhuvuden och sidfötter
  Denna grupp innehåller skillnaderna mellan sidhuvuden och sidfötter i de två dokumenten (t.ex. olika sidnummer).
 • Numrering
  Denna grupp innehåller skillnader i numreringen i de två dokumenten, t.ex. olika numrerade listor.

För att avaktivera grupperingen av skillnader klickar du på knappen på fliken SKILLNADER på panelen längst till höger.

Gör något av följande för att ta bort en skillnad från listan:

 • Klicka på på fliken SKILLNADER.
 • Högerklicka på skillnaden och klicka på Ignorera skillnader på snabbmenyn.

För att ta bort flera skillnader på en gång väljer du dem medan du håller ner Ctrl-tangenten.

Inga skillnader du väljer att ta bort från listan kommer visas i jämförelserapporten.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.