Práca v skupine v sieti LAN

Program ABBYY FineReader poskytuje nástroje a možnosti na spracovanie dokumentov spolu s inými používateľmi v sieti. Rovnaké používateľské jazyky a slovníky týchto jazykov môžu zdieľať viacerí používatelia.

Zabezpečenie dostupnosti používateľských slovníkov a jazykov pre viacerých používateľov:

 1. Vytvorte/otvorte dokument programu ABBYY FineReader a vyberte požadované možnosti skenovania a OCR pre daný dokument.
 2. Vyberte priečinok, do ktorého sa majú ukladať používateľské slovníky. Tento priečinok by mal byť prístupný pre všetkých používateľov na sieti.

Poznámka: Slovníky sa štandardne ukladajú do priečinka %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Ak na počítači používate systém Windows XP, predvolená cesta je %Userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Výber priečinka:

 1. Urobíte to tak, že v ponuke Nástroje kliknete na Možnosti…, aby sa otvorilo dialógové okno Možnosti, tu kliknite na kartu Rozšírené a potom kliknite na tlačidlo Používateľské slovníky….
 2. V otvorenom dialógovom okne kliknite na Prehľadávať… a vyberte priečinok.
 3. Uložte používateľské vzory a jazyky do súboru *.fbt:
  1. V ponuke Nástroje kliknite na Možnosti… a potom kliknite na kartu Čítať v dialógovom okne Možnosti.
  2. V položke Používateľské vzory a jazyky kliknite na tlačidlo Uložiť do súboru….
  3. V dialógovom okne Uložiť možnosti zvoľte názov pre súbor *.fbt a priečinok, kam sa má súbor uložiť. Tento priečinok by mal byť prístupný pre všetkých používateľov na sieti.
 4. Teraz už majú aj ostatní používatelia prístup k používateľským jazykom a slovníkom. Urobia to tak, že si musia načítať súbor *.fbt, ktorý ste vytvorili v kroku 3 a zadať cestu k priečinku s používateľskými slovníkmi, ktoré ste vytvorili v kroku 2.

Dôležité upozornenie! Aby používatelia získali prístup k používateľským slovníkom, vzorom a jazykom, musia mať povolenie čítať aj zapisovať do priečinkov, v ktorých sú tieto položky uložené.

Zoznam dostupných používateľských jazykov môžete zobraziť v dialógovom okne Editor jazykov kliknutím na Editor jazykov… v ponuke Nástroje. Zoznam jazykov je pod Používateľské jazyky.

Ak s používateľským jazykom pracujú viacerí používatelia, je k dispozícii v režime "len na čítanie". To znamená, že používatelia nebudú môcť meniť jeho vlastnosti. Do používateľského slovníka však možno pridávať a odstraňovať slová.

Keď určitý používateľ upravuje slovník, tento slovník je pre iných používateľov k dispozícii "len na čítanie". To znamená, že ho môžu používať pri rozpoznávaní OCR a kontrole pravopisu, ale nemôžu doň pridávať ani z neho odstraňovať slová.

Všetky zmeny, ktoré používateľ v používateľskom slovníku vykoná, budú k dispozícii pre všetkých ostatných používateľov, ktorí si zvolili priečinok s týmto slovníkom. Tieto zmeny sa uplatnia až po reštartovaní programu ABBYY FineReader.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.