Opcje przetwarzania obrazu

Aby dostosować proces skanowania i otwierania stron w programie ABBYY FineReader:

Opcje możesz zdefiniować przy otwieraniu dokumentu PDF, obrazów lub skanów w oknie Nowe zadanie lub na karcie Przetwarzanie obrazów okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć to okno dialogowe).

Wszelkie zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Opcje zostaną zastosowane tylko do nowo skanowanych lub otwieranych obrazów.

Zakładka Przetwarzanie obrazów okna dialogowego Opcje zawiera następujące opcje:

Włącz rozpoznawanie w tle w edytorze PDF

rozpoznawanie w tle zostanie zastosowane do wszystkich stron otwieranych w Edytorze PDF. Funkcja rozpoznawania w tle umożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu nawet w dokumentach pozbawionych warstwy tekstowej (np. zawierających tylko skany lub utworzonych z obrazów). W samym dokumencie nie są wprowadzane żadne trwałe zmiany.

Na tej zakładce możesz też określić Języki OCR.

Jeśli chcesz umożliwić innym użytkownikom przeszukiwanie tekstu dokumentu, kliknij Plik > Rozpoznaj dokument > Rozpoznaj dokument....

Automatyczna analiza i rozpoznawanie obrazów dodawanych do Edytora OCR

Domyślnie strony są automatycznie analizowane i rozpoznawane, ale można to zmienić. Dostępne są następujące tryby:

 • Rozpoznaj obrazy stron (obejmuje wstępne przetwarzanie i analizę)
  Podczas otwierania obrazów Edytor OCR automatycznie podda je wstępnemu przetwarzaniu przy użyciu ustawień zdefiniowanych w grupie Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu (stosowane do konwersji i OCR). Analiza i rozpoznawanie również są wykonywane automatycznie.
 • Analizuj obrazy stron (obejmuje wstępne przetwarzanie)
  Wstępne przetwarzanie obrazu i analiza dokumentu są wykonywane automatycznie, ale rozpoznawanie musi być uruchomione ręcznie.
 • Wstępnie przetwórz obrazy stron
  Automatycznie wykonywane jest tylko wstępne przetwarzanie. Analiza i rozpoznawanie muszą zostać uruchomione ręcznie. Tryb ten zazwyczaj używany jest do przetwarzania dokumentów o złożonej strukturze.

Jeśli nie chcesz, aby dodawane obrazy były automatycznie przetwarzane, usuń zaznaczenie opcji Automatycznie przetwarzaj obrazy stron, gdy tylko zostaną dodane do edytora OCR.

Dzięki temu można szybko otwierać duże dokumenty, rozpoznawać w nich tylko wybrane strony oraz zapisywać dokumenty jako obrazy.

Ustawienia wstępnego przetwarzania grafiki

Program ABBYY FineReader może automatycznie usuwać typowe usterki ze skanów i zdjęć cyfrowych.

Domyślnie to okno dialogowe przedstawia trzy zalecane opcje:

 • Podziel strony sąsiadujące
  Podziel sąsiadujące strony Program automatycznie podzieli obrazy zawierające sąsiadujące strony na dwa obrazy.
 • Popraw orientację strony
  Orientacja stron dodawanych do dokumentu programu FineReader będzie automatycznie wykrywana i w razie potrzeby poprawiana.
 • W celu uzyskania lepszych wyników OCR użyj zalecanych ustawień
  Program automatycznie wybierze i zastosuje odpowiednie ustawienia wstępnego przetwarzania.

Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane:

 • Korekta przekosów
  Program będzie automatycznie wykrywał przekrzywione strony i w razie potrzeby je poprawiał.
 • Wyprostuj linie tekstu
  Program będzie automatycznie wykrywał nierówne wiersze tekstu na obrazach i prostował je, nie poprawiając zniekształceń trapezowych.
 • Skoryguj rozdzielczość obrazu
  Program będzie automatycznie wybierał najlepszą rozdzielczość dla obrazów i zmieniał ją w razie potrzeby.
 • Wykryj krawędzie strony *
  Program będzie automatycznie wykrywał i przycinał krawędzie obrazów.
 • Wybielenie tła *
  Program będzie automatycznie wybielał tła i wybierał najlepsze ustawienia jasności.
 • Redukcja szumu ISO *
  Program będzie automatycznie usuwał szum z fotografii.
 • Usuń zamazania spowodowane ruchem *
  Poprawi to ostrość zamazanych zdjęć cyfrowych.
 • Popraw zniekształcenia trapezowe*
  Program będzie automatycznie wykrywał zniekształcenia trapezowe i nierówne wiersze tekstu na zdjęciach cyfrowych i skanach książek.
 • Napraw odwrócone kolory na obrazie
  W razie potrzeby program będzie odwracał kolory obrazów, tak aby ciemny tekst znajdował się na jasnym tle.
 • Konwertuj na tryb czarno-biały
  Program będzie konwertował kolorowe obrazy na czarno-białe. To znacznie zmniejszy rozmiar projektu OCR i przyspieszy proces rozpoznawania. Nie zaleca się konwertowania na czarno-białe zdjęć, stron z czasopism oraz tekstów w językach chińskim, japońskim i koreańskim.
 • Usuń kolorowe oznaczenia
  Program wykryje i usunie kolorowe znaczniki i oznaczenia wykonane długopisem w celu poprawy jakości rozpoznawania zakrytego przez nie tekstu. Opcja ta jest przeznaczona dla zeskanowanych dokumentów z ciemnym tekstem na białym tle. Nie należy używać tego narzędzia na zdjęciach cyfrowych i dokumentach z kolorowym tłem.

* Tylko dla zdjęć cyfrowych.

Aby wyświetlić tylko zalecane ustawienia, kliknij Ukryj ustawienia zaawansowane.

Wszystkie te opcje można wyłączyć podczas skanowania lub otwierania stron dokumentu i stosować potrzebne funkcje przetwarzania wstępnego w Edytorze obrazów Edytora OCR. Zobacz również: Jeżeli obraz dokumentu zawiera defekty i dokładność OCR jest niska.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.