Skanowane do Microsoft Excel

Zadanie Skanuj do programu Microsoft Excel w oknie Nowe zadanie pozwala tworzyć dokumenty Microsoft Excel z obrazów uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.

 1. Otwórz okno Nowe zadanie, wybierz Skanuj i kliknij zadanie Skanuj do programu Microsoft Excel.
 2. Wybierz urządzenie i skonfiguruj parametry skanowania.
 3. Kliknij przycisk Podgląd lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
 4. Przejrzyj obraz. Jeżeli nie jesteś zadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania i kliknij przycisk Podgląd ponownie.
 5. Określ parametry konwersji. Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
  1. Zachowaj formatowanie.
   Wybierz odpowiednie parametry w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
   • Tekst sformatowany
    Rodzaj czcionki, rozmiar czcionki i formatowanie akapitów zostaną zachowane.
   • Zwykły tekst
    Zachowane zostaną wyłącznie akapity. W całym dokumencie zastosowany zostanie jeden rodzaj czcionki.
  2. Języki OCR
   Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również: Języki rozpoznawania.
  3. Ustawienia XSLX:
   • Zachowaj obrazy
    Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachować obrazy w dokumencie wynikowym.
   • Utwórz osobny arkusz dla każdej strony
    Wybierz tę opcję, jeśli chcesz utworzyć oddzielny arkusz Microsoft Excel z każdej strony oryginalnego dokumentu.
  4. Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu...
   Wybierz tę opcję, aby ustalić parametry wstępnego przetwarzania obrazu, takie jak wykrywanie orientacji strony i parametry automatycznego przetwarzania wstępnego. Te parametry mogą znacznie poprawić obrazy źródłowe, co wpływa na większą dokładność rozpoznawania OCR. Zobacz również: Opcje przetwarzania obrazu.
  5. Więcej opcji...
   Otwiera sekcję XLS(X) karty Nastavení formátu okna dialogowego Opcje gdzie można określić dodatkowe parametry (to okno dialogowe można także otworzyć klikając Opcje... w menu Narzędzia menu).
 6. Kliknij Skanuj do programu Excel.
 7. Wyświetlone zostanie okno dialogowe przedstawiające pasek postępu procesu i podpowiedzi.
 8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w którym należy zadecydować, co robić dalej.
  Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanować kolejne strony, korzystając z bieżących parametrów lub kliknij Zakończ skanowanie aby zamknąć okno dialogowe.
 9. Wybierz folder docelowy, w którym należy zapisać dokument Microsoft Excel.

Po zakończeniu zadania w wybranym folderze plik Microsoft Excel Excel. Wszystkie strony dokumentu zostaną również otwarte w edytorze OCR.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.