Skanowanie dokumentów papierowych

Aby zeskanować dokument:

 1. W Edytorze OCR kliknij na pasku narzędzi lub kliknij Plik > Skanuj strony....
 2. Wybierz urządzenie skanujące i określ parametry skanowania.
 3. Kliknij przycisk Podgląd lub kliknij w dowolnym miejscu w obszarze obrazu.
 4. Przejrzyj obraz. Jeśli nie jest zadowalający, zmień ustawienia skanowania i kliknij przycisk Podgląd ponownie.
 5. Kliknij Ustawienia... i określ opcje przetwarzania obrazu.
  Opcje te determinują wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
 6. Kliknij Skanuj.
 7. Po zakończeniu skanowania pojawi się okno dialogowe z następującymi dwiema opcjami:
  • Kliknij Skanuj więcej jeśli chcesz zeskanować więcej stron, wykorzystując aktualne ustawienia skanowania.
  • Kliknij Podgląd jeśli chcesz zobaczyć zeskanowaną stronę.
  • Kliknij aby zamknąć okno dialogowe.
 8. Jeśli podczas skanowania nowych stron jest już otwarty projekt OCR, zeskanowane strony zostaną dodane na końcu tego projektu. Jeśli aktualnie nie jest otwarty żaden projekt OCR, zostanie utworzony nowy z zeskanowanych stron.

Patrz Wskazówki na temat skanowania, gdzie znajdują się wskazówki dotyczące wyboru optymalnych ustawień skanowania.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.