Zapisywanie dokumentów PDF

W Edytorze PDF można zapisywać całe dokumenty PDF i tylko wybrane strony. Dostępne są różne opcje zapisywania.

  • Aby zapisać zmiany wprowadzone w bieżącym dokumencie PDF, kliknij Plik > Zapisz. Ewentualnie kliknij na głównym pasku narzędzi.
  • Aby zapisać bieżący dokument PDF pod inną nazwą lub w innym folderze, kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument PDF.... Ewentualnie kliknij na głównym pasku narzędzi, a następnie kliknij Dokument PDF....
  • Aby zapisać dokument jako dokument PDF umożliwiający zaznaczanie, kopiowanie i edytowanie treści, kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument PDF z możliwością przeszukiwania. Ewentualnie kliknij Zapisz jako na głównym pasku narzędzi, a następnie kliknij Dokument PDF z możliwością przeszukiwania.
    W efekcie dokument PDF zostanie przekonwertowany na przeszukiwalny dokument PDF przy użyciu aktualnie wybranych opcji zapisywania. Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania w zakładce PDF.
  • Aby zapisać dokument PDF bez warstwy tekstowej (takich dokumentów PDF nie można przeszukiwać, a ich treści nie można zaznaczać, kopiować ani edytować), kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument PDF zawierający tylko obrazy. Ewentualnie kliknij Zapisz jako na głównym pasku narzędzi, a następnie kliknij Dokument PDF zawierający tylko obrazy.
    W efekcie dokument PDF zostanie przekonwertowany na dokument PDF zawierający tylko obrazy przy użyciu aktualnie wybranych opcji zapisywania. Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania w zakładce PDF.

Aby przekonwertować tylko niektóre strony dokumentu, w okienku Strony wybierz strony, które chcesz zapisać i kliknij opcję Zapisz jako w menu skrótów.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.