Usuwanie informacji poufnych

Przy użyciu programu ABBYY FineReader 14 można usunąć z rozpoznawanego tekstu informacje poufne.

  1. Kliknij Narzędzia > Tryb wymazywania lub kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi u góry okna Tekst.
  2. W polu Tekst za pomocą markera zamaż tekst, który ma zostać usunięty.
    Wskazówka. Jeżeli niektóre znaki zostaną zamazane przez pomyłkę, można odwołać ostatnie wymazanie przez naciśnięcie kombinacji przycisków Ctrl+Z lub kliknięcie przycisku Cofnij na głównym pasku narzędzi.
  3. Zapisz dokument.

Wymazany tekst w ostatecznym dokumencie zostanie przedstawiony w postaci kropek. Jeżeli wybrany format zapisu dokumentu wyjściowego obsługuje kolory tekstu i tła, to fragmenty wymazanego tekstu będą wyświetlane jako czarne prostokąty.

Aby wyłączyć tryb wymazywania,

  • Kliknij przycisk Narzędzia > Tryb wymazywania ponownie albo
  • Kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi jeszcze raz.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.