Okno dialogowe opcje

Okno Opcje zawiera różne opcje, za pomocą których można określić sposób skanowania, otwierania, rozpoznawania i zapisywania dokumentów w różnych formatach oraz ustawiać języki OCR, język interfejsu, rodzaj druku dokumentów wejściowych i inne ustawienia.

Okno dialogowe Opcje można otworzyć na kilka sposobów:

 • Na ekranie Nowe zadanie, kliknij przycisk Opcje znajdujący się w lewym dolnym rogu.
 • Na ekranie Nowe zadanie kliknij Narzędzia > Opcje....
 • W edytorze PDF kliknij Narzędzia > Opcje....
 • W Edytorze OCR kliknij Narzędzia > Opcje....

Przyciski, odnośniki i polecenia otwierające okno dialogowe Opcje będą także dostępne przy konwertowaniu i skanowaniu plików na ekranie Nowe zadanie, na paskach narzędzi i w menu skrótów pasków narzędzi w Edytorze PDF i Edytorze OCR, jak również w oknach dialogowych, które są wyświetlane przy zapisywaniu dokumentów.

Okno Opcje zawiera siedem zakładek, z których każda zawiera ustawienia dotyczące określonego obszaru funkcjonalności programu ABBYY FineReader.

Ogólne

Na tej zakładce możesz:

 • Wybrać, która część programu ma być otwierana przy uruchamianiu programu ABBYY FineReader 14: Nowe zadanie ekran, Edytor OCR z nowym projektem OCR czy Edytor OCR z ostatnio używanym projektem OCR.
 • Określić urządzenie, z którego mają być pobierane obrazy oraz wybrać interfejs skanowania.
  Program ABBYY FineReader zawiera wbudowane okno dialogowe do wyświetlania ustawień skanowania. Jeżeli interfejs skanowania programu ABBYY FineReader 14 jest niezgodny z posiadanym skanerem, można użyć interfejsu własnego skanera. Opis tego okna dialogowego i jego elementów powinien znajdować się w dokumentacji skanera.
 • Ustaw FineReadera jako domyślny program do otwierania dokumentów PDF.

Jeśli zainstalujesz program ABBYY FineReader na komputerze z systemem Windows 7, na którym nie jest wybrana domyślna aplikacja do przeglądania plików PDF, program ABBYY FineReader zostanie automatycznie ustawiony jako domyślna aplikacja do otwierania dokumentów PDF.

Przetwarzanie obrazu

Ta zakładka zawiera trzy grupy opcji:

 • Włącz rozpoznawanie w tle w edytorze PDF
  Włączenie tej opcji powoduje, że wszystkie strony otwierane w Edytorze PDF są automatycznie poddawane rozpoznawaniu. Proces ten odbywa się w tle i dodaje do dokumentu PDF tymczasową warstwę tekstową, dzięki której tekst w dokumencie można przeszukiwać i kopiować.
  Korzystając ze znajdującego się na dole tej grupy łącza, można określić języki dokumentu.
 • Automatycznie przetwarzaj obrazy stron, gdy tylko zostaną dodane do edytora OCR
  Ta opcja włącza lub wyłącza automatyczne przetwarzanie nowo dodanych stron. Jeżeli automatyczne przetwarzanie jest włączone, można wybrać ogólne opcje przetwarzania dokumentu i opcje wstępnego przetwarzania obrazu, które mają być stosowane podczas skanowania i otwierania obrazów:
 • Rozpoznaj obrazy stron (obejmuje wstępne przetwarzanie i analizę)
  Obrazy dodane do Edytora OCR będą wstępnie przetwarzane przy użyciu ustawień zdefiniowanych w grupie opcji Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu (stosowane do konwersji i OCR). Analiza i rozpoznawanie także będą wykonywane automatycznie.
 • Analizuj obrazy stron (obejmuje wstępne przetwarzanie)
  Wstępne przetwarzanie obrazu i analiza dokumentu są wykonywane automatycznie, ale rozpoznawanie musi być uruchomione ręcznie.
 • Wstępnie przetwórz obrazy stron
  Automatycznie wykonywane jest tylko wstępne przetwarzanie. Analiza i rozpoznawanie muszą zostać uruchomione ręcznie.
 • Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu (stosowane do konwersji i OCR)
  Program ABBYY FineReader 14 może automatycznie usuwać typowe usterki obrazów skanowanych i zdjęć cyfrowych.

Zobacz również: Rozpoznawanie w tle, Opcje przetwarzania obrazu oraz Praca z językami o złożonej pisowni.

Języki

Na tej zakładce znajdują się opcje języka OCR. Zobacz również: Właściwości dokumentu, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem rozpoznawania OCR.

OCR

Na tej zakładce możesz wybrać opcje rozpoznawania:

 • Tryb rozpoznawania dokumentów PDF
 • Czy zastosować szczegółowe, czy szybkie rozpoznawanie
 • Typ dokumentu
 • Czy program powinien wykrywać elementy strukturalne (umożliwia wybranie, które elementy mają zostać zachowane przy eksportowaniu wyników do programu Microsoft Word)
 • Czy program powinien rozpoznać kody kreskowe
 • Douczanie (umożliwia używanie wzorców użytkownika przy rozpoznawaniu tekstu)
 • Czcionki (umożliwia wybór czcionek do zastosowania w rozpoznanym tekście)

Zobacz również: Opcje OCR, Jeśli drukowany dokument zawiera niestandardowe czcionki.

Ustawienia formatu

Na tej zakładce można zdefiniować parametry formatów plików wyjściowych. Zobacz również: Ustawienia formatu.

Inne

Na tej zakładce możesz:

 • Określić język interfejsu programu ABBYY FineReader 14.
 • Określić, ile rdzeni procesora program FineReader ma wykorzystywać do rozpoznawania.
 • Określić, czy program ABBYY FineReader 14 ma automatycznie sprawdzać dostępność aktualizacji i je instalować.
 • Określ, czy chcesz wysyłać anonimowe dane dotyczące konfiguracji programu ABBYY FineReader 14 do firmy ABBYY, aby pomóc w jego ulepszaniu.
 • Wybrać, czy podczas korzystania z programu ABBYY FineReader 14 mają być wyświetlane specjalne oferty i porady.
 • Włączyć lub wyłączyć JavaScript w dokumentach PDF.
 • Określ, czy program ABBYY FineReader 14 ma automatycznie wykrywać adresy URL w dokumentach PDF.

Kliknij Resetuj... na dole okna dialogowego, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Obszary i Tekst*

Na tej zakładce możesz:

 • Wybrać opcje weryfikacji niepewnych znaków.
 • Zdefiniować ustawienia dotyczące słów spoza słownika.
 • Zignorować słowa zawierające cyfry i znaki specjalne.
 • Sprawdzić złożenia spoza słownika.
  Słowo złożone to słowo składające się z przynajmniej dwóch innych słów.
 • Określić, czy mają być poprawiane spacje przed i za znakami interpunkcyjnymi.
 • Wyświetlać i edytować słowniki użytkownika.
 • Wybrać czcionkę do prezentacji zwykłego tekstu.
 • Wybrać kolor i grubość ramek różnych typów obszarów w oknie Obraz, kolor wyróżnienia znaków niepewnych oraz inne opcje wyświetlania.

Zobacz również: Sprawdzanie rozpoznanego tekstu, Jeśli program nie rozpoznaje niektórych znaków, Edytowanie właściwości obszaru.

* Ta zakładka jest dostępna tylko w Edytorze OCR.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.