Współpraca przy dokumentach PDF

W Edytorze PDF można przeglądać komentarze i reagować na komentarze napisane przez innych użytkowników, nawet jeśli zostały utworzone w innych aplikacjach niż ABBYY FineReader. Istnieje także możliwość zmiany stanu komentarza w celu poinformowania osoby, że jej sugestia została zaakceptowana lub odrzucona.

Aby wyświetlić listę wszystkich komentarzy w dokumencie, otwórz okienko Komentarze, klikając przycisk na głównym pasku narzędzi.

Istnieją też inne sposoby na otwarcie okienka Komentarze Obraz:

  • Kliknij prawym przyciskiem adnotację, znacznik lub komentarz i kliknij pozycję Pokaż okienko komentarzy w menu skrótów.
  • Kliknij Widok i wybierz Pokaż okienko komentarzy.
  • Naciśnij klawisz F7.

Dodawanie komentarza do adnotacji

Otwieranie komentarza

Odpowiadanie na komentarz

Usuwanie adnotacji i powiązanych z nią komentarzy lub odpowiedzi

Oznaczanie i zmiana stanu komentarza

Właściwości adnotacji i komentarzy

Okienko Komentarze

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.